Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

 Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Η πτυχιακή εργασία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των πρώτων σπουδών σας και είναι απαραίτητη για τη λήψη του πτυχίου σας. Αποτελεί μια ευκαιρία να συνθέσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης και ταυτόχρονα να συμβάλετε και εσείς με νέα γνώση στις ήδη υπάρχουσες.

Κατά την αποπεράτωση της πτυχιακής σας εργασίας, καθοδηγητής σας θα είναι ο επιβλέπων καθηγητής σας, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεστε προκειμένου να λαμβάνετε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. Η δική του εμπειρία και γνώση, σε συδυασμό με την προσωπική σας έρευνα και δουλειά, θα προσθέσουν ένα ακόμη κομμάτι σε όσα διδαχθήκατε τα χρόνια των σπουδών σας.

Tip: Να θυμάστε ότι ο σκοπός μιας πτυχιακής εργασίας είναι να πληροφορήσει για κάποια περιοχή της βιβλιογραφίας της, δίνοντας παράλληλα μια πρωτότυπη ερμηνεία της. Με απλά λόγια, η πτυχιακή εργασία προσθέτει κάτι καινούριο στο υπό μελέτη αντικείμενο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δέκα συμβουλές για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας

 1. Να περιγράψετε πλήρως το θέμα που θα αναπτύξετε

 2. Να το μελετήσετε σφαιρικά και να διερευνήσετε όλες τις πτυχές του

 3. Να διαμορφώσετε με προσοχή τα κεφάλαια

 4. Να εστιάσετε σε σημεία-κλειδιά (από αυτά θα προκύψουν και οι λέξεις-κλειδιά που θα επισημάνετε στην αρχή του έργου σας)

 5. Να αναφέρετε τις πηγές που χρησιμοποιείτε ώστε να αποφύγετε τη λογοκλοπή

 6. Να τεκμηριώνετε επαρκώς κάθε δική σας άποψη

 7. Να ολοκληρώνετε ένα θέμα πριν προχωρήσετε στο επόμενο

 8. Να προσέξετε την ορθογραφία και τη σύνταξή σας

 9. Να ανατρέξετε σε παλαιότερες πτυχιακές όχι για να πάρετε τμήματα τους αλλά για να σχηματίσετε μια εικόνα που σχετίζεται με το θέμα σας

 10. Να τηρείτε τα πρότυπα συγγραφής και τις προδιαγραφές που ορίζει ο οδηγός πτυχιακών του εκπαιδευτικού ιδρύματος που σπουδάζετε

Οι συνηθέστεροι τύποι πτυχιακών εργασιών είναι

Η πτυχιακή εργασία βιβλιογραφικού χαρακτήρα

Η πτυχιακή εργασία ερευνητικού χαρακτήρα

Οι βιβλιογραφικού τύπου εργασίες πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες:

 1. Να πραγματεύονται ένα θέμα που αξίζει να διερευνηθεί

 2. Να καλύπτουν το θέμα όσο γίνεται πιο αναλυτικά

 3. Να παρουσιάζουν όλες τις απόψεις με κριτική σκέψη

 4. Να προσθέτουν στο θέμα την άποψη του συγγραφέα

Μια τυπική βιβλιογραφική εργασία συνήθως περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Τίτλος

 • Συγγραφέας

 • Περίληψη (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)

 • Εισαγωγή

 • Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

 • Συζήτηση

 • Συμπεράσματα

 • Βιβλιογραφία

 • Παράρτηματα

Οι ερευνητικού τύπου εργασίες πρέπει να προάγουν την εκάστοτε επιστήμη και να δημιουργούν νέα συμπεράσματα τα οποία δε θα μπορούσαν να προκύψουν δίχως τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.

Μια τυπική ερευνητική εργασία περιλαμβάνει συνήθως τις εξής ενότητες:

 • Τίτλος

 • Συγγραφέας

 • Περίληψη (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)

 • Εισαγωγή

 • Υλικά και μέθοδοι

 • Αποτελέσματα

 • Συζήτηση

 • Συμπεράσματα

 • Βιβλιογραφία

 • Παραρτήματα

Παρακάτω περιγράφεται κάθε ενότητα της πτυχιακής εργασίας ξεχωριστά:

 • Περίληψη: Ανέρχεται συνήθως μεταξύ 100- 250 λέξεων, γράφεται σε ενιαία παράγραφο, παρουσιάζει το θέμα της εργασίας, τους στόχους και τις ερευνητικές υποθέσεις, περιλαμβάνει μια περίληψη της μεθόδου που ακολουθήθηκε, συνθέτει τα πιο βασικά συμπεράσματα ενώ περιλαμβάνει και τις λέξεις κλειδιά.

 • ΕισαγωγήΣτην ενότητα αυτή περιγράφεται γενικά το θέμα, επισημαίνεται η σπουδαιότητά του, αναφέρεται ο βασικός σκοπός της εργασίας και παρουσιάζεται η δομή της.

 • Επισκόπηση της βιβλιογραφίας (ή άλλιώς βιβλιογραφική επισκόπηση): Αναλύονται οι έννοιες και οι όροι του υπό μελέτη θέματος, περιγράφονται οι στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις. Ουσιαστικά μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, οργανώνεται η δική μας μελέτη.

 • Υλικά και μέθοδοι: Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκαν στη διάρκεια της έρευνας. Δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής της, τη δειγματοληψία, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κ.τ.λ.

 • Αποτελέσματα: Καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των δεδομένων, ανά στόχο/υπόθεση. Μια πολύ καλή επιλογή για αυτήν την ενότητα είναι η χρήση πινάκων, σχημάτων και διαγραμμάτων.

 • Συζήτηση: Σε αυτήν την ενότητα γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τους ανά στόχο/υπόθεση.

 • Συμπεράσματα: Πρόκειται για το πόρισμα όσων έχουν γραφτεί και μελετηθεί απο το έργο που έχει γραφτεί. Περιγράφεται εν συντομία το θέμα και η μεθοδολογία της εργασίας, τονίζεται η συμβολή του νέου έργου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επισημαίνονται οι περιορισμοί που τέθηκαν και κατατίθενται προτάσεις για βελτιώσεις και μελλοντική έρευνα.

 • ΒιβλιογραφίαΠαρατίθενται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν με βάση τον τρόπο γραφής που ακολουθεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 • ΠαραρτήματαΠεριλαμβάνει τις επιπλέον πληροφορίες και τα δεδομένα που ναι μεν αποτελούν μέρος του έργου αλλά δεν ήταν απαραίτητο να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο.

Συχνές Αναζητήσεις: πτυχιακη εργασια οδηγιες, Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status