Άδεια εργαζομένων λόγω σπουδών

Ποιοι τη δικαιούνται

15061282_adeia.limghandler

 

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονα η τάση των ενηλίκων για εκπαίδευση και διεύρυνση των σπουδαστικών τους δραστηριοτήτων. Οι όροι δια βίκου εκπαίδευση και μάθηση εξ αποστάσεως καλύπτουν μεταξύ άλλων αυτή την ανάγκη. Πλέον, οι σπουδαστές δεν έχουν όριο ηλικίας, όπως συνηθίζονταν παλαιότερα και στα έδρανα των ΤΕΙ ή ΑΕΙ κάθονται γονείς, επαγγελματίες και ήδη κάτοχοι άλλων τίτλων σπουδών που επιθυμούν να ανέβουν ένα ακόμα σκαλοπάτι στο επίπεδο των γνώσεών τους.

Read more ...

Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο

Και η ασφάλειά τους

Screen-Shot-2015-10-20-at-5.15.47-PM

Η εισβολή του διαδικτύου στην καθημερινότητα των πολιτών, έχει μοιραία οδηγήσει  τους χρήστες στην καταχώρηση προσωπικών τους  πληροφοριών μέσω διαφόρων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν την εικόνα μας στο διαδίκτυο, που έχει πολλά κοινά με το φυσικό κόσμο και για αυτό τίθεται αυτόματα ένα μείζον ζήτημα, αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Read more ...

Συναλλαγές στο διαδίκτυο

Πως θα τις πραγματοποιείτε με ασφάλεια

how-to-keep-your-credit-card-safe-from-hackers_2

Η ολοένα και ταχύτερη εξέλιξη του διαδικτύου, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τον τρόπο απόκτησης διάφορων αγαθών αλλά και γενικότερα τις οικονομικές μας συναλλαγές. Πλέον, μπορούμε εύκολα, ακόμα και μέσω του smartphone μας και το κατάλληλο application (εφαρμογή), να διευθετήσουμε οικονομικά ζητήματα και να περιηγηθούμε σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Read more ...

Ποια πτυχία οδηγούν άμεσα σε επαγγελματική αποκατάσταση

Τι λένε τα αποτελέσματα έρευνας

oldphotos133153932171

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα, στην Ελλάδα της κρίσης, που εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μελετά τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν τα πτυχία ανά κλάδο.

Read more ...