Βιογραφικό σημείωμα

Το διαβατήριο για μια θέση εργασίας

interview

 

Η δημιουργία του βιογραφικού σας σημειώματος είναι το διαβατήριο για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Ενισχύει την υποψηφιότητά σας για τη θέση εργασίας που ενδιαφέρεστε και είναι η πρώτη εικόνα που θα αποκτήσει για εσάς ο μελλοντικός σας εργοδότης. Για τους λόγους αυτούς, η σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος, είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή, επιμέλεια και στην καλύτερη περίπτωση, επαγγελματική προσέγγιση.

Read more ...

Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Α.Π.

Μεταπτυχιακού επιπέδου

799703-metaptyxiaka-2014_680_356341_M94Y49


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π. – www.eap.gr), επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος και το μοναδικό που λειτουργεί μέσω της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έξι νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Read more ...

Πτυχιακή εργασία

Από την ανάληψη μέχρι την ολοκλήρωση

careers - graduate


Η εκπόνηση μιας πτυχιακής ή και μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους φοιτητές κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και πραγματεύεται αληθινά θέματα που σχετίζονται με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Πρόκειται για μια ουσιαστική διαδικασία που αφενός οδηγεί στη λήψη του πτυχίου, αφετέρου ανοίγει το δρόμο για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Read more ...

Η γλώσσα προγραμματισμού Python

Απλή και δυναμική

κατάλογος


Μια από τις γλώσσες προγραμματισμού, υψηλού επιπέδου, με τις οποίες καλούνται να ασχοληθούν οι σπουδαστές αρκετών σχολών πληροφορικής, είναι η Python. Η γλώσσα αυτή προτιμάται ανάμεσα σε άλλες δημοφιλείς, όπως η Java ή η C++ καθώς το συντακτικό της είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, που επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα σε λιγότερες γραμμές.

Read more ...