Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μία μορφή εκπαίδευσης σ΄ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον, είναι η σύγχρονη γενιά των μεθόδων διδασκαλίας και εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση κι αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών καθώς και μεταξύ φοιτητών.

Σε παγκόσμια κλίμακα χρησιμοποιείται άρδην από τα περισσότερα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα-εμφατικό προβάδισμα δίδεται στις ευρωπαϊκές σχολές καθώς το ελληνικό πανεπιστημιακό γίγνεσθαι υστερεί απαρέγκλιτα στο παρόν κομμάτι.

Read more ...

Μένουμε Σπίτι με το eTwinning

Μένουμε Σπίτι με το eTwinning: Διαδικτυακό μάθημα – Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – Εργαλεία επικοινωνίας – Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές.

Το διαδικτυακό μάθημα «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning» αποσκοπεί στην ενημέρωση και ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων τους από το σπίτι. Αναλυτικά Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – Εργαλεία επικοινωνίας – Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές  

Read more ...

Ποιοτική Έρευνα και Ποιοτική Ανάλυση

Αν και ποιοτική έρευνα συνήθως είναι μέρος πτυχιακής, διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής πολλές φορές από τα τμήματα δίνονται εργασίεςμε την χρήση ποιοτικής ανάλυσης.

Στην καθημερινότητα μας, ο όρος έρευνα περιλαμβάνει την αναζήτηση πληροφοριών και νέας γνώσης ως προς την επίλυση κάποιου προβλήματος. Η πιο διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς σκοπούς, είναι η δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις. Οι μέθοδοι της δειγματοληπτικής έρευνας είναι η ποιοτική και ποσοτική έρευνα.

Read more ...

Αναγνώριση Πτυχίων Κολλεγίων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναγνώριση Πτυχίων Κολεγίων

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ανακατατάξεις στη παιδεία, σαρωτικές αλλαγές και στο χάρτη της αγοράς εργασίας φέρνει η αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων της αλλοδαπής με παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ. Δείτε τί ισχύει μέχρι τώρα στο πρώτο μας άρθρο. Οι απόψεις διίστανται στο άκουσμα της ψήφισης του νέου άρθρου περί αναγνώρισης των σπουδών και συνάμα πτυχίων και ειδικοτήτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού και ομότιμα κολλέγια στη χώρα μας ως προς το ποιά ιδιωτικά κολλέγια αναγνωρίστηκαν. 

Read more ...

Αναζήτηση