SPSS Amos

SPSS AMOS 

Αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε στην στατιστική σας μελέτη σε οποιαδήποτε περίπτωση την χρειάζεστε εσείς:

 • Πτυχιακή Εργασία

 • Εργασία Εξαμήνου

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική

 • Διδακτορική Διατριβή

 • Δημοσίευση

 • Εταιρικές Έρευνες 

Για να έχετε ακόμη πιο άμεση απάντηση για το έργο που θέλετε να μας αναθέσετε χρησιμοποιήστε παρακαλώ τον παρακάτω σύνδεσμο

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Το επιπρόσθετο τμήμα Amos σας παρέχει ένα προηγμένο και εύκολο στην χρήση λογισμικό για να δημιουργήσετε μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (SEM). Δημιουργήστε περισσότερο ρεαλιστικά μοντέλα από ότι αν χρησιμοποιούσατε τυπικές πολυμεταβλητές μεθόδους ή μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης ξεχωριστά. Χρησιμοποιώντας το επιπρόσθετο τμήμα Amos, ορίζετε, εκτιμάτε, αξιολογείτε και δομείτε το μοντέλο σας σε ένα διαισθητικό path διάγραμμα για να εκφράσετε τις υποθετικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών σας. Κάτι τέτοιο σας επιτρέπει να ελέγχετε και να επιβεβαιώνετε την ισχύ των ισχυρισμών σας όπως η «αξία οδηγεί την πίστη» μέσα σε λίγα λεπτά και όχι σε ώρες. 

Δημιουργήστε συστήματα δομικών εξισώσεων με περισσότερη  ακρίβεια απ’ ότι οι πολυμεταβλητές μέθοδοι χρησιμοποιώντας λειτουργίες drag and drop 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Το επιπρόσθετο τμήμα Amos σας επιτρέπει να δομείτε μοντέλα, τα οποία αντικατοπτρίζουν με πιο ρεαλιστικό τρόπο σύνθετες σχέσεις στα δεδομένα σας, με την ικανότητα να χρησιμοποιείτε παρατηρούμενες μεταβλητές όπως είναι τα δεδομένα της έρευνάς σας ή μη παρατηρούμενες μεταβλητές όπως η «ευχαρίστηση», για να προβλέψετε οποιαδήποτε άλλη ποσοτική μεταβλητή. Τα Συστήματα Δομικών Εξισώσεων, κάποιες φορές αποκαλούμενα και ως Path Ανάλυση, σας βοηθούν να αποκτήσετε επιπρόσθετη πληροφόρηση για τα αιτιολογικά μοντέλα και την ισχύ των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών της έρευνάς σας.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Με το επιπρόσθετο τμήμα Amos, μπορείτε να τρέξετε εκτιμήσεις με διατακτικά κατηγορικά δεδομένα και περικομμένα δεδομένα, επιτρέποντάς σας με αυτό τον τρόπο να:

Δημιουργήσετε ένα μοντέλο βασισμένο σε μη ποσοτικά δεδομένα
χωρίς να πρέπει να αντιστοιχίσετε κάποια ποσοτικά σκορ στα δεδομένα σας

Δουλέψετε με περικομμένα δεδομένα χωρίς να πρέπει
να κάνετε  και άλλες στατιστικές υποθέσεις πλην αυτής της κανονικότητας

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μεθόδους εκτίμησης των ελλειπουσών τιμών για διατακτικά κατηγορικά δεδομένα ή για περικομμένα δεδομένα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα πλήρες αρχείο αριθμητικών-ποσοτικών δεδομένων, όταν βέβαια χρειάζεται κάτι τέτοιο. Έχετε επίσης την επιλογή της εκτίμησης μεταγενέστερων προβλεπτικών κατανομών για να καθορίσετε πιθανές τιμές για ελλείπουσες τιμές ή μερικώς ελλείπουσες τιμές, σε ένα μοντέλο μη παρατηρούμενων μεταβλητών
(latent variable model).

Πηγή: http://predicta.gr 

IBM® SPSS® Amos gives you the power to easily perform structural equation modeling to build models with more accuracy than with standard multivariate statistics techniques.
With SPSS Amos, you can specify, estimate, assess, and present your model in an intuitive interface to show hypothesized relationships among variables. Alternatively, SPSS Amos offers a non-graphical method to specify models. SPSS Amos is the perfect tool for a variety of purposes, including:

 • Psychology – Develop models to understand how drug, clinical, and art therapies affect mood
 • Medical and healthcare research – Confirm which of three variables –confidence, savings, or research – best predicts a doctor’s support for prescribing generic drugs
 • Social sciences – Study how socioeconomic status, organizational membership, and other determinants influence differences in voting behavior and political engagement
 • Educational research – Evaluate training program outcomes to determine impact on classroom effectiveness
 • Market research – Model how customer behavior impacts new product sales or analyze customer satisfaction and brand loyalty
 • Institutional research – Study how work-related issues affect job satisfaction
 • Business planning – Create econometric and financial models and analyze factors affecting workplace job attainment
 • Program evaluation – Evaluate program outcomes or behavioral models using SEM to replace traditional stepwise regression
 • Operating systems supported: Windows

Πηγή: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/amos/

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσφατα Άρθρα

 • All
 • Wise
 • Προμήθεια συναλλάγματος
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
DMCA.com Protection Status