Στατιστικές Μελέτες με χρήση Lisrel | Anavasis

LISREL

LISREL

Αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε στην στατιστική σας μελέτη σε οποιαδήποτε περίπτωση την χρειάζεστε εσείς:

  • Πτυχιακή Εργασία

  • Εργασία Εξαμήνου

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική

  • Διδακτορική Διατριβή

  • Δημοσίευση

  • Εταιρικές Έρευνες

Για να έχετε ακόμη πιο άμεση απάντηση για το έργο που θέλετε να μας αναθέσετε χρησιμοποιήστε παρακαλώ τον παρακάτω σύνδεσμο 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

LISREL

• SEM: Simultaneous [Structural] Equations
Model:
– A system of linear equations (‘causal model’)
– Coefficients are calculated all at once.
• LISREL is the simultaneous estimation of:
– A structural model (‘causal model’)
– A measurement model (‘factor analysis’).

General procedure
• Conceive of the world as a correlation (covariance) matrix.
• (that represents a multivariate normal distribution – this is an untested assumption in LISREL)
• Think of a set of linear equations in a causal / measurement model that could (re)produce this correlation matrix.
• Write up these equations from a causal diagram with numbered variables.
• Translate the causal diagram into lisrel’s notation.
• F5

Advantages of SEM’s
• Full information procedures: you use all the available evidence to estimate coefficients. This increases power in unsaturated models (not all possible effects are estimated).
• Correction for attenuation by random and systematic measurement error.
• It makes you think about measurement error.
• Significance test for all coefficients (also factor loadings)
• Adequate treatment of missing values possible.
• Constrained estimation (restrictions on coefficients) possible.

Disadvantages of LISRE
• Stand-alone program, cumbersome to handle.
• Complicated to get it right, and not only when you are a novice.
• The world may be a correlation matrix, but it is certainly not true that these correlations derive from a multivariate normal distribution. Assumption is not plausible.
• Interaction effects are hard to handle.

Πηγή: Harry Ganzeboom (2010)

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status