ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Περιγραφή

Η Τεχνολογία Λογισμικού στοχεύει στην ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού με μεγάλο κύκλο ζωής που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών και των πελατών. Εστιάζει τη προσοχή της στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστηματικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που αφορούν ολόκληρο το κύκλο ζωής του Λογισμικού και υποστηρίζουν την επιτυχία των παραπάνω στόχων. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται το αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού, τα μοντέλα ανάπτυξης, μέθοδοι, τεχνικές εργαλεία προσδιορισμού απαιτήσεων, σχεδίασης και ελέγχου Λογισμικού. Επίσης παρουσιάζονται θέματα διαχείρισης της διαδικασίας ανάπτυξης Λογισμικού, παράδοσης και συντήρησης Λογισμικού. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται τόσο για τις αντικειμενοστραφείς (object oriented) όσο και για τις δεδομενολειτουργικές (data/function oriented) προσεγγίσεις ανάπτυξης Λογισμικού.

Λέξεις – Κλειδιά

UML, Απαιτήσεις, Εννοιολογική σχεδίαση, διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων, διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης,   διαγράμματα ακολουθίας, διαγράμματα   τάξεων, διάγραμμα καταστάσεων, διαγράμματα δομής

Ύλη

Το αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού. 
∆ιαδικασία παραγωγής λογισμικού, συντελεστές ποιότητας λογισμικού, μοντέλα κύκλου ζωής του λογισμικού.
Σχεδιασμός και διοίκηση έργων ανάπτυξης λογισμικού: σχεδιασμός, οργάνωση, στελέχωση, κοστολόγηση. 
Απαιτήσεις λογισμικού: μοντελοποίηση συστήματος, προσδιορισμός απαιτήσεων, τεκμηρίωση απαιτήσεων, επικύρωση απαιτήσεων. 
Αρχιτεκτονική σχεδίαση λογισμικού: μέθοδοι σχεδίασης, τεκμηρίωση σχεδίασης, ποιότητα σχεδίου.
Λεπτομερής σχεδίαση λογισμικού, διεπαφές χρήσης. 
Κωδικοποίηση λογισμικού. 
Έλεγχος προγραμμάτων, έλεγχος συστήματος, παράδοση συστήματος.
Συντήρηση λογισμικού, διαχείριση διάταξης λογισμικού, τεκμηρίωση λογισμικού. 
Αντικειμενοστραφές λογισμικό: μέθοδοι ανάλυσης σχεδίασης, γλώσσες μοντελοποίησης με αντικείμενα.
Περιβάλλοντα ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης λογισμικού. 
Βελτίωση διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. 

Σημειώσεις

ΟΧΙ

Ασκήσεις

ΝΑΙ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status