ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME C

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος Γλώσσα Προγραμματισμού C είναι η εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό και τις βασικές αρχές του καθώς και η χρήση της γλώσσα προγραμματισμού C.

Λέξεις – Κλειδιά

Δείκτες, πίνακες, Μεταβλητές, Τελεστές, Αρχεία, Συναρτήσεις, Κλήση με τιμή, Κλήση με αναφορά.

Ύλη

 • Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος C 
 • Διαγράμματα Ροής Προγράμματος 
 • Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις 
 • Τύποι, δηλώσεις και αρχικοποίηση μεταβλητών 
 • Σύνθετοι τύποι δεδομένων 
 • Εντολές ελέγχου ροής 
 • Συναρτήσεις – Αναδρομή 
 • Πίνακες (Arrays)  
 • Αλφαριθμητικά (Strings) 
 • Δείκτες – Μεταβιβαση Μεταβλητών με Αναφορά και Τιμή   Συνδεδεμένες Λίστες 
 • Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος‐ Αμυντικός προγραμματισμός 
 • Διαχείριση Αρχείων

 

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις