ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (HTML/PHP/MYSQL/JAVASCRIPT)

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εστιάζει στις τεχνολογίες Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και προγραμματισμό διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών για το Διαδίκτυο. Aποσκοπεί στο να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ των εξελίξεων σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και της απαραίτητης θεωρητικής γνώσης που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει το εύρος του αντικειμένου, ενώ μελετά σε βάθος θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Μεταξύ άλλων καλύπτονται θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, τα πρωτοκόλλα και τα μοντέλα επικοινωνίας, τις αρχιτεκτονικές, τις υπηρεσίες, την ασφάλεια, καθώς και τις γλώσσες προγραμματισμού PHP και JavaScript. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή, αλλά και συγχρόνως μια πρόσκληση για την περαιτέρω αναζήτηση, στους χώρους και στις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις του προγραμματισμού στο Διαδίκτυο. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει και εξοικειώνεται με ένα σύνολο από εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση αλλά και την υλοποίηση διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Διαδικτύου

Λέξεις – Κλειδιά

διαδίκτυο, INTERNET, Web, WWW, html, Web server, Web browser, html, javascript, php

Ύλη

  • Εισαγωγή στη HTML
  • Εισαγωγή στη PHP
  • Εισαγωγή στη Mysql
  • Εισαγωγή στη γλώσσα Javascript: δομή σεναρίων Javascript, που τοποθετούνται, μεταβλητές, συναρτήσεις, alerts, είσοδος χρήστη από window prompts
  • Javascript: Εντοπισμός λαθών, τελεστές, δομές ελέγχου, βρόγχοι επανάληψης
  • Javascript: Συμβάντα και χειριστές συμβάντων, Προσπέλαση HTML φορμών, Πίνακες (arrays)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status