ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Τα πληροφοριακά συστήματα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, από τη διεκπεραίωση επιχειρησιακών λειτουργιών, τη συσσώρευση επιχειρησιακής γνώσης και τη στήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων, μέχρι την τεκμηρίωση (επιστημονική, νομική, δημοσιογραφική, κ.ά.), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης (κυρίως μέσω του Διαδικτύου), κ.ά. Θεωρούνται ως σύνθετα κοινωνικο-τεχνικά συστήματα, για τη σχεδίαση και κατασκευή των οποίων έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία.
Το μάθημα προσφέρει μια συστηματική εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και καλύπτει θεωρητικά, τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα.

Λέξεις – Κλειδιά

Ανάλυση κινδύνων,DDP,διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων, περιορισμοί, ανάλυση απαιτήσεων, διάγραμμα Gannt, κομβικό δίκτυο, κρίσιμο μονοπάτι

Ύλη

  • Πληροφορία, πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ), συνιστώσες ΠΣ, κύκλος ζωής ανάπτυξης ΠΣ.

  • Οργανωσιακή θεώρηση, δραστηριότητες οργανισμού, λειτουργικά είδη ΠΣ.

  • Ανάλυση απαιτήσεων

  • Μοντελοποίηση στόχων: διαγράμματα στόχων, διαγράμματα εμποδίων

  • Μοντελοποίηση δεδομένων: E-R

  • Μοντελοποίηση λειτουργιών: διαγράμματα δομής, ροής, ενεργειών, δένδρα και πίνακες αποφάσεων.

  • Αρχιτεκτονικές ΠΣ.

  • Διεπαφές χρήσης ΠΣ: αρχές σχεδίασης διεπαφών χρήσης, σχεδίαση εισόδου και εξόδου.

  • Διαχείριση ανάπτυξης ΠΣ: μέθοδοι ανάπτυξης, πρότυπα, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση έργου.

  • Μελέτες περιπτώσεων.

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους. 

 

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status