ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (JAVA/C++)

 

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε βάθος, και προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού και υλοποίησης αλγορίθμων με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

Λέξεις – Κλειδιά

Δομή επιλογής, δομή επανάληψης, τελεστές, πίνακες, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, η λέξη this, κατασκευαστής, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, διεπαφές, εξαιρέσεις, αρχεία, νήματα, γραφικά.

Ύλη

 • Βασική δόμηση Προγράμματος Java.
 • Κλάσεις και αντικείμενα.
 • Κατασκευαστές, λέξεις κλειδιά και τύποι δεδομένων.
 • Έλεγχος ροής προγράμματος.
 • Μέθοδοι.
 • Πίνακες.
 • Σχεδιασμός κλάσεων.
 • Αφαιρετικός αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός.
 • Ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης.
 • Προηγμένα χαρακτηριστικά κλάσεων.
 • Κληρονομικότητα.
 • Αφηρημένες κλάσεις.
 • Διεπαφές.
 • Υλοποίηση αφηρημένων κλάσεων και διεπαφών.
 • Πολυμορφισμός.
 • Ενθυλάκωση.
 • Εξαιρέσεις και χειρισμός εξαιρέσεων.
 • Αρχεία και ροές.
 • Γραφικές διεπαφές χρήστη.
 • Γεγονότα και χειρισμός γεγονότων γραφικών διεπαφών χρήστη.
 • Νήματα και πολυνηματικός προγραμματισμός

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status