ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Περιγραφή

Εισαγωγικό μάθημα ώστε να καταλάβει ο φοιτητής την αλγοριθμική σκέψη: τι σημαίνει καλός αλγόριθμος, πως μετράμε πόσο γρήγορος είναι ένας αλγόριθμος και τέλος γιατί και πως κάθε καλός αλγόριθμος βασίζεται σε μία βασική μαθηματική ιδέα. Να καταλάβει ο φοιτητής τις βασικές τεχνικές κατασκευής αλγορίθμων (Διαίρει και Βασίλευε, Άπληστοι Αλγόριθμοι  και Δυναμικός Προγραμματισμός) με πολλά παραδείγματα ώστε να μπορεί μετά να αρχίσει να κατασκευάζει δικούς του αλγόριθμους.

Λέξεις – Κλειδιά

Χρόνος Ο,Θ,Ω. Αλγόριθμος Prim, Αλγόριθμος Kruskal, Αλγόριθμος Dijkstra, Αλγόριθμος Baruvska, FFT, Master theorem, DFS, BFS, γραφήματα, συνεκτικές συνιστώσες

Ύλη

  • Πολυπλοκότητα αλγορίθμων
  • Ελάχιστα μονοπάτια
  • Άπληστοι αλγόριθμοι
  • Διαίρει και βασίλευε
  • Αναδρομή
  • Δυναμικός προγραμματισμός

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status