ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

(Σε κάποιες σχολές αναφέρονται ως θεωρία υπολογισμού ή μεταγλωττιστές)

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες της υπολογισιμότητας (τι είναι υπολογίσιμο και τι όχι) και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (τι μπορεί να υπολογισθεί αποδοτικά και τι όχι). Τα θέματα που καλύπτονται είναι θεωρία αυτομάτων και τυπικών γλωσσών, υπολογισιμότητα από μηχανές Turing, μη-υπολογισιμότητα, και υπολογιστική πολυπλοκότητα. Σε όλη την πορεία του μαθήματος, ένα κεντρικό ζήτημα θα είναι η σχέση ντετερμινιστικών και μη-ντετερμινιστικών υπολογιστικών μηχανών.

 

Λέξεις – Κλειδιά

NFA,DFA,Κανονικές Γλώσσες, Λήμμα άντλησης, Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα,αυτόματα στοίβας, μηχανές Turing

Ύλη

  • Πεπερασμένα αυτόματα
  • Αυτόματα στοίβας
  • Μηχανές Turing
  • Επιλύσιμα προβλήματα /  Μη επιλύσιμα προβλήματα

Σημειώσεις

ΟΧΙ

Ασκήσεις

ΝΑΙ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status