Επιχειρησιακή Έρευνα

ENNOIA

Με τον όρο Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research), αναφερόμαστε στην επιστήμη που ασχολείται με τη βελτιστοποίηση -optimization- της απόδοσης ενός συστήματος. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα σύνολο από τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιώντας (μαθηματικά) μοντέλα, δημιουργούν μια ποσοτική και ορθολογιστική βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία του υπό μελέτη συστήματος”. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται συχνά και με τους όρους Διοικητική Επιστήμη (Management Science), Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (Decision Making), ή Ποσοτική Ανάλυση (Quantitative Analysis).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίζει να περιγράφει και αναλύει προβλήματα που έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα και να επιλέγει τις βέλτιστες κατά περίπτωση λύσεις, με βάση δοθέντα οικονομικά κριτήρια, να προσδιορίζει την κατάλληλη τεχνική κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν (δεδομένα, τεχνολογία πληροφορικής, κλπ), να αξιολογεί τα υποδείγματα αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που αυτά προσφέρουν, και τέλος να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για την επιλογή της βέλτιστης απόφασης.

ΥΛΗ

Γραμμικός Προγραμματισμός, Γραφική και Αλγεβρική Επίλυση, Μέθοδος Simplex, Δυικότητα και Ανάλυση Ευαισθησίας, Ακέραιος Προγραμματισμός, Προβλήματα Μεταφοράς, Πρόβλημα Αντικαταστάσεως, Πρόβλημα Μεταφόρτωσης, Θεωρία Ουρών αναμονής, Χαρακτηριστικά συστημάτων, μέτρα λειτουργικότητας των ουρών, Οικονομική Ανάλυση των ουρών αναμονής, Προσομοίωση (Στόχοι και Σχεδιασμός Εφαρμογών Προσομοίωσης), Τυχαίοι αριθμοί, Monte Carlo προσομοίωση, Αλυσίδες Markov, καταστάσεις ισορροπίας, Αλυσίδες με απορροφητικές καταστάσεις, Προγραμματισμός και έλεγχος Αποθεμάτων, Οικονομική ποσότητα παραγγελίας και παραγωγής, Στοχαστικά μοντέλα.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Διδακτικές Σημειώσεις Θεωρίας, Ασκήσεις θεωρίας, Ασκήσεις Εργαστηρίου σε προγράμματα lindo, winqsb, pom-qm

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status