Διερμηνεία

interpreter

Προσφέρουμε ζωντανή διερμηνεία, ταυτόχρονη και διαδοχική, σε συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, δικαστήρια, συνεντεύξεις τύπου κλπ. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τι είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία;

Η διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής. 

Ο διερμηνέας εργάζεται σε καμπίνα με ηχομόνωση μαζί με έναν τουλάχιστον συνάδελφο. Ο ομιλητής στην αίθουσα συνεδρίασης ομιλεί σε μικρόφωνο, ενώ ο διερμηνέας λαμβάνει τον ήχο μέσω ακουστικών και, σχεδόν ταυτόχρονα, μεταφέρει το μήνυμα, επίσης σε μικρόφωνο. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση επιλέγουν το κατάλληλο κανάλι για να ακούσουν τη διερμηνεία στη γλώσσα της επιλογής τους.

Υπάρχουν πολλοί δυνατοί γλωσσικοί συνδυασμοί ή γλωσσικά καθεστώτα. 

Τι είναι η διαδοχική διερμηνεία;

Η διερμηνεία μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του ομιλητή.

Ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές, ακούει την ομιλία και την αποδίδει, στο τέλος, σε μια διαφορετική γλώσσα, κατά κανόνα με τη βοήθεια σημειώσεων. Η διαδοχική διερμηνεία έχει σήμερα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταυτόχρονη, χρησιμοποιείται όμως για ορισμένα είδη συνεδριάσεων (π.χ. καθαρά τεχνικού περιεχομένου συνεδριάσεις, γεύματα εργασίας, μικρές ομάδες, επιτόπου επισκέψεις).

Οι καλά εκπαιδευμένοι διερμηνείς μπορούν να αποδώσουν ομιλίες διάρκειας δέκα λεπτών ή και περισσότερο με μεγάλη ακρίβεια.

Τι είναι η ψιθυσιστή διερμηνεία;

Χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία.

Ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάνει ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί των συμμετεχόντων.

Η ψιθυριστή διερμηνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ λίγους συμμετέχοντες, οι οποίοι είτε κάθονται είτε στέκονται όρθιοι κοντά ο ένας στον άλλον. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διμερείς συνεδριάσεις ή σε ομάδες στις οποίες ένας μικρός μόνο αριθμός συμμετεχόντων δεν κατανοούν την ίδια γλώσσα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Συχνά η ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιείται αντί της διαδοχικής για την εξοικονόμηση χρόνου. Μερικές φορές ο διερμηνέας που κάνει ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιεί ακουστικά, ώστε να ακούει όσο το δυνατόν καλύτερα την παρέμβαση του ομιλητή.

 

Πηγή: http://ec.europa.eu, 2012

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status