Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες | Diplwmatikes Ergasies

Διπλωματικές Εργασίες

 

Στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, απαιτείται να εκπονηθεί διπλωματική εργασία στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών των φοιτητών. 

Η διαδικασία συγγραφής της εκ μέρους του φοιτητή συνδέεται με την ανάληψη μίας σημαντικής ευθύνης εκ μέρους του για την οργάνωση της θεωρητικής ή εμπειρικής διερεύνησης ενός θέματος που θα προάγει την επιστημονική γνώση στο πεδίο που μελετάται. 

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Οι φοιτητές συχνά ψάχνουν στο διαδίκτυο με το λεκτικό “ Ποσο χρονο θελει μια διπλωματικη εργασια “

Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας, λοιπόν, αποτελεί μία εξαιρετικά απαιτητική και στρεσογόνο διαδικασία. Συχνά, μάλιστα, η καθοδήγηση που παρέχεται από τον επόπτη καθηγητή είναι ανεπαρκής ή πιέζει περισσότερο το φοιτητή.

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις μπορεί να σας υποστηρίξει κατάλληλα στο σχεδιασμό και τη διόρθωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής σας εργασίας, με ταχύτητα και ακρίβεια.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες από όλα τα επιστημονικά πεδία, οι οποίο μπορούν να σας καθοδηγήσουν αποτελεσματικά σε αυτό το σημαντικό στάδιο των μεταπτυχιακών σας σπουδών. 

Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε φοιτητές από όλα τα επιστημονικά πεδία και από όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και κολλεγίων, σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ειδικότερα, το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά και με συνέπεια για τη διπλωματική σας εργασία, σε όποιο στάδιο ή σε όποια στάδια δυσκολεύεστε:

 • Επιλογή και ακριβής πρόταση του θέματος, το οποίο θα διερευνηθεί με θεωρητικό ή/και εμπειρικό τρόπο.
 • Προσδιορισμός της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου για το θέμα σας.
 • Βοήθεια στη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης ή του υπομνήματος, με βάση τις απαιτήσεις που τίθενται από το πανεπιστήμιο που φοιτάτε.
 • Υποστήριξη στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, η οποία σχετίζεται άμεσα με το θέμα που ερευνάται.
 • Βοήθεια στη συγγραφή του θεωρητικού μέρους και οργάνωσή του με βάση τους κεντρικούς άξονες που προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Υποστήριξη στον προσδιορισμό της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας, των εργαλείων συλλογής δεδομένων, της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνά σας.
 • Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ανάδειξη των περιορισμών της έρευνας.
 • Ανάδειξη των διαπιστώσεων που απορρέουν από τη μελέτη και προσδιορισμός μελλοντικών θεμάτων για έρευνα.
 • Υποστήριξη κατά τη συγγραφή όλων των επιμέρους ενοτήτων της εργασίας: Θεωρητικό πλαίσιο, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Εμπειρικό μέρος, Διαπιστώσεις / Συμπεράσματα της μελέτης.
 • Έλεγχος λογοκλοπής στο τελικό σας κείμενο.
 • Διορθώσεις της εργασίας που συγγράψατε, με βάση την ανατροφοδότηση που έχετε λάβει από τον επόπτη καθηγητή σας.
 • Δημιουργία προσχέδιου της παρουσίασης της διπλωματικής σας εργασίας σε μορφή powerpoint, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές (αριθμός διαφανειών, πυκνότητα κειμένου σε κάθε διαφάνεια, γραμματοσειρά, στυλ, κίνηση, φόντο, προσθήκη ήχου ή εικόνων) 

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις σας εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνεργάτες μας χαρακτηρίζονται από επαγγελματική ευσυνειδησία και συνέπεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να σας καθοδηγήσουμε αποτελεσματικά κατά την εκπόνηση της εργασίας σας. 

Συχνές Αναζητησεις: διπλωματικη εργασια, διπλωματικη εργασια στα αγγλικα, Ποσο χρονο θελει μια διπλωματικη εργασια

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status