Διπλωματικές Εργασίες ΑΠΚΥ

Διπλωματικές Εργασίες ΑΠΚΥ

Με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο ΑΠΚΥ, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία. Το «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας σε όποιο τομέα οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ειδικότερα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φοιτητή την εύρεση βιβλιογραφίας, την επιμέλεια του κειμένου τόσο σε εννοιολογικό όσο και συντακτικό επίπεδο αλλά και εάν χρειάζεται την εκπόνησή του.

 

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

 

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Επικοινωνία

Επιλέξτε όποιον τρόπο επικοινωνίας επιθυμείτε και μιλήστε με έναν εκπρόσωπό μας

Contact

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις