Είμαστε το Ανάβασις

Μάθε περισσότερα για μας

Τι καλύπτουμε

 • Πτυχιακές Εργασίες +

  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να σας υποστηρίξουμε στην συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Read More
 • Διπλωματικές Εργασίες +

  Το ΑΝΑΒΑΣΙΣ αναλαμβάνει την υποστήριξη στην συγγραφή των διπλωματικών σας εργασιών με παροχή εγγύησης ποιότητας έργου. Read More
 • Φοιτητικές Εργασίες +

  Φροντίζουμε να σας στηρίξουμε στις υποχρεωτικές ή προαιρετικές εργασίες που αναλαμβάνετε σε οποιοδήποτε μάθημα. Read More
 • Στατιστικές Μελέτες +

  Αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε ώστε να φέρετε εις πέρας την στατιστική ανάλυση που απαιτεί η εργασία σας. Read More
 • 1
 • 2

Τι καλύπτουμε

Εισαγωγή

Το «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία, για αρκετά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, παρέχοντας υποστήριξη σε φοιτητές (πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, αναλύσεις spss, φοιτητικά μαθήματα, εργασίες εξαμήνου).

Αποστολή

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους πορεία και την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αποστολή του «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» είναι  η υποστήριξη κάθε ανάγκης του φοιτητή, μέσω εξειδικευμένων, έμπειρων και με άριστη κατάρτιση του γνωστικού αντικειμένου συνεργατών, οι οποίοι συμβάλλουν στο υψηλής ποιότητας  παρεχόμενο έργο.Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει το «ΑΝΑΒΑΣΙΣ»  προβλέπεται η διατήρηση της αξιοπιστίας, της υπευθυνότητας και της άμεσης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των φοιτητών, πάντα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η Ανάβασις είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε φοιτητές και σπουδαστές.  Παρακάτω συνοψίζουμε τις καλύψεις που παρέχουμε:

 • Υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

 • Υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

 • Εύρεση βιβλιογραφίας

 • Επίβλεψη των εργασιών

 • Στατιστικές μελέτες. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας όλη την στατιστική ανάλυση που απαιτεί η εργασία σας. Αυτό σημαίνει: Διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο), εισαγωγή δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα όπως SPSS,EXCEL, MiniTab, Lisrel, ανάλυση αποτελεσμάτων από την συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τα ερωτηματολόγια και την διατύπωση συμπερασμάτων.

 • Μεταφράσεις

 • Δακτυλογραφήσεις

 • Επιμέλεια κειμένων, Σελιδοποιήσεις και Πινακοποιήσεις