Στόχος του προγράμματος

Το πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο ΄΄Οι Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό’’ ‘εχει ως σκοπό την μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

Με το ολοκλήρωση των σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος ο σπουδάστής  θα έχει λάβει καταρτισμένη γνώση

  • στην Ελληνική Ιστορία,
  • στις ελληνικές τέχνες (όπως την αρχιτεκτονική, το θέατρο, τον χορό, την μουσική κ.α.),
  • στην εξελιξη της κοινωνικής ζωής από τα αρχαία μέχρι και τα μεταβυζαντινά χρόνια,
  • στην εξέλιξη της ελληνικής φιλολογίας
  • στις αρχές τις ελληνικής και ευρωπαικής φιλοσοφίας, των ευρωπαϊκών τεχνών αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

Θεματικές Ενότητες του προγράμματος

1ο έτος σπουδών

ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία

ΕΛΠ12 Τέχνες I: Ελληνικές Εικασιτκές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

 

2ο έτος σπουδών

ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα

Μεταβυζαντινά χρόνια

ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

 

3ο έτος σπουδών

ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα

ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

ΕΠΟ21Ι στορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

 

4ο έτος σπουδών

ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού

ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι

ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς

ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος

ΕΛΠ45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

 

Για την απόκτηση του πτυχίου ο σπουδαστής θα πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρώσει επιτυχώς 12 θεματικές ενότητες.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του προγραμμάτος Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό του ΕΑΠ

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» έχουν την

επάρκεια να διδάξουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα μαθήματα:

-Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα (Β’ Γενικού Λυκείου)

-Ιστορία της Τέχνης (Γ’ Γενικού Λυκείου)

-Ιστορία της τέχνης (Α’ ΕΠΑΛ)

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε οργανισμούς και ιδρύματα που αφορούν την πολιστική διαχείριση (μουσεία, Πολιτιστικά Ιδρύματα),σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής δημόσιας διοίκησης σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών όπως και σε συναφείς τομείς στον ιδιωτικό τομέα (τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα στον χώρο των τεχνών κ.ο.κ)

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status