Πως εισάγω πίνακα περιεχομένων στο Word

 

Παρακάτω θα αναλύθει σε απλά βήματα η εισαγωγή πίνακα περιεχομένων κατα την διεκπεραίωση εργασιών στο Word 2016 φυσικά η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε προηγούμενες εκδόσεις 2007, 2010 σε κάθε τύπου εργασία πτυχιακές, διπλωματικές όπως και διδακτορικές διατριβές.

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν τα κεφάλαια με τον προκαθορισμένο τρόπο κατα τη συγγραφή ώστε να ανανεώνεται αυτόματα ο πίνακας περιεχομένων σε κάθε αλλαγή πραγμα που εξυπηρετεί κατα την διεκπεραίωση τον χρήστη σε μακροσκελή κείμενα, αφου κατ΄αυτό τον τρόπο ο αριθμός της σελίδας ανανεώνεται αυτόματα.

  1. Στυλ επικεφαλίδας

 Αρχικά επιλέγω το κείμενο που θέλω να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων έπειτα στην Κεντρική καρτέλα επιλέγω ένα στυλ επικεφαλίδας, όπως Επικεφαλίδα 1

 (θα πρέπει να επιλέξω ένα Στυλ Επικεφαλίδας (Heading Style) για το κάθε κεφάλαιο του εγγράφου)

Πως εισάγω πίνακα περιεχομένων στο Word

Κατ΄αυτό τον τρόπο μπορώ να επιλέξω:

    Επικεφαλίδα 1 (Heading 1) που θα αντιστοιχεί στην επικεφαλίδα των κεφαλαίων.

    Επικεφαλίδα 2 (Heading 2) που θα αντιστοιχεί στην επικεφαλίδα της κάθε ενότητας.

2. Πίνακας Περιεχομένων

Εφαρμόζοντας λοιπον τα στυλ επικεφαλίδων  όπως παραπάνω το επόμενο βήμα έιναι η  δημιουργία του Πίνακα Περιεχομένων (Table of Contents). Πηγαίνοντας στο τέλος του εγγράφου σε κενή σελίδα της εργασίας επιλέγω Αναφορές (References) -> Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents) και στη συνέχεια διαλέγω στυλ Πίνακα Περιεχομένων όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Πως εισάγω πίνακα περιεχομένων στο Word 2

3. Ενημέρωση Πίνακα Περιεχομένων

Σε περίπτωση που έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές κατα την διεκπεραίωση, σε ότι αφορά τους τίτλους των κεφαλαίων ή ακόμα και τις  ενότητες θα πρέπει να ενημερώσουμε τον Πίνακα Περιεχομένων (Table of Contents). Πηγαίνουμε οπουδήποτε μέσα στον Πίνακα Περιεχομένων (Table of Contents) και στο πάνω μέρος εμφανίζεται η εντολή Ενημέρωση Πίνακα (Update Table) επιλέγοντας την εμφανίζεται Ενημέρωση Πίνακα Περιεχομένων (Update Table of Contents). Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται δύο επιλογές: αρίθμηση των σελίδων (Update Page Numbers Only) και ενημέρωση όλου του πίνακα (Update Entire Table).

Εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης του Πίνακα Περιεχομένων (Table of Contents) είναι να επιλέξουμε το Tab Αναφορές (Review) και στην περιοχή Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents) και έπειτα Ενημέρωση Πίνακα (Update Table).

Πως εισάγω πίνακα περιεχομένων στο Word 3

 

 
 
 

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status