ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Όταν υποβάλλετε την εργασία σας υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφοποίηση που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Οι Βασικές Οδηγίες που θα πρέπει ν ακολουθήσετε είναι οι εξής :

Βασική Δομή Εργασίας

 • Εξώφυλλο : Το εξώφυλλο μιας εργασίας θα πρέπει να έιναι ένα φύλλο μεγέθους Α4 και να περιέχει προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, σχολή φοίτησης) όπως και τον τίτλο της εργασίας που διεκπεραίωθηκε.. Ο τίτλος θα πρέπει να έχει τις ίδιες γραμματοσειρές με το υπόλοιπο δοκίμιό σας, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς υπογράμμιση και χωρίς πλάγιους χαρακτήρες.
 • Επικεφαλίδα: Στην επάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας του δοκίμιου σας, πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομά σας, το όνομα του καθηγητή, την σχολή σας και την ημερομηνία.
 • Περιθώρια – Στο επάνω και κάτω μέρος της σελίδας χρησιμοποιείστε το περιθώριο των 2,5 cm, στο αριστερό μέρος της σελίδας το περιθώριο των 3,5 cm και στο δεξί το περιθώριο των 2,00 cm.

Στον υπολογιστη - χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Διάταξη σελίδας" για να ρυθμίσετε τα περιθώρια.

 • Παράγραφοι: Διπλή απόσταση γραμμών ή 1,5 διάστιχο σε όλες τις παραγραφους του δοκίμιου,οι οποίες δεν θα φέρουν εισαγωγικά, θα είναι κεντραρισμένες κατά 1,3 εκατοστά προς τα δεξιά και θα έχουν το ίδιο διάστημα με τις υπόλοιπες παραγράφους του δοκίμιου.
 • Γραμματοσειρά: Χρησιμοποιήστε μια απλή (π.χ. Times New Roman ή Arial) γραμματοσειρά. Μια γραμματοσειρά που να είναι εύκολη στην ανάγνωση. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 12 για το κείμενο και 14 για τις επικεφαλίδες. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία "Γραμματοσειρά" για να επιλέξετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το κατάλληλο στυλ. Μην αλλάζετε τις γραμματοσειρές κατά τη διάρκεια της σύνταξης του δοκίμιου.
 • Σελιδοποίηση :Τοποθετήστε τους αριθμούς σύμφωνα με το δεξιό περιθώριο στο επάνω ή το κάτω μέρος κάθε σελίδας. Τοποθετήστε τον κάθε αριθμο στο κέντρο του κάτω μέρους της πρώτης σελίδας των κεφαλαίων ή των παραρτημάτων. Η σελιδοποίηση γίνεται καλύτερα με την χρήση επικεφαλίδων και το υποσέλιδων. Το επώνυμο σας και ο αριθμός σελίδας θα πρέπει να εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας της εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης σελίδας.    Εισαγάγετε το όνομά σας και τον αριθμό της σελίδας ως "επικεφαλίδα". Μην πληκτρολογήσετε αυτές τις πληροφορίες, εκεί που πρέπει να είναι το κείμενο του δοκίμιου σας.
 • Παραρτήματα:.Κάθε παράρτημα θα πρέπει να ξεκινά μια νέα σελίδα.Τα προσαρτήματα πρέπει να είναι αριθμημένα-Α, Β, Γ ή 1,2,3.
 • Πίνακες (Διαγράμματα και Εικόνες ) : Οι πίνακες τα διαγράμματα και οι εικόνες ακολουθούν συνεχή αρίθμηση και η ονομασία τους αναγράφεται στο κέντρο με κεφαλαία γράμματα.
 • Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών/ Βιβλιογραφία  : Η βιβλιογραφία ενός δοκιμίου ξεκινά πάντα σε μια καινούργια σελίδα.

 

Οδηγίες για την χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται ώστε να εστιάσει ο αναγνώστης στο πιο σημαντικό περιεχόμενο ενός κειμένου. Εφόσον είναι σωστά δομημένες, οι επικεφαλίδες καθιστούν ένα δοκίμιο ευκολότερο στο να γραφεί και πιο ευανάγνωστο για τον αναγνώστη.

 • Χρησιμοποιήστε τις επικεφαλίδες μόνο όταν επιτρέπονται ή απαιτούνται.
 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή των τίτλων και των υποτίτλων σας καθιστά την οργάνωση του κειμένου πιο διαχειρίσιμη και εστιάζει σε συγκεκριμένες πληροφορίες .
 • Βεβαιωθείτε ότι οι επικεφαλίδες σας είναι λεζάντες και όχι φράσεις, και χρησιμοποιήστε μόνο εσωτερικές στίξεις, όπως κόμματα ή ερωτηματικά
 • Χρησιμοποιήστε την αριστερή στοίχιση στις επικεφαλίδες σας εκτός αν σας ζητηθεί να κάνετε διαφορετικά.
 • Αποφασίστε για την ιεραρχία των επικεφαλίδων και χρησιμοποιήστε την με συνέπεια σε όλη την εργασία σας

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status