Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο θεμελιώνεται στην αρχή πως η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων και κάνει πραγματικότητα το πολυπόθητο και μέχρι προσφάτως ανικανοποίητο όνειρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αποστολή του ΕΑΠ μέσα από το σύνολο των 7 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και των 29 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, αντίστοιχα, είναι να προσφέρει στους σπουδαστές του ίσες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να αυξήσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και να λάβουν ένα προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα μέσα από τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.

Στους επιμέρους στόχους που διέπουν τη βασική αποστολή του ΕΑΠ, εντάσσεται και η ανάπτυξη και η εξοικείωση των σπουδαστών κάθε ηλικίας με τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση, καθώς και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Πρόκειται για στόχους, στους οποίους οι σπουδαστές του ΕΑΠ καλούνται να ανταποκριθούν μέσα από την ικανοποίηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές συνοψίζονται στην διεκπεραίωση τριών ή/και τεσσάρων εργασιών σε κάθε θεματική ενότητα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στις γραπτές εξετάσεις κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους καθώς και στην διεκπεραίωση της τελικής διπλωματικής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται από το ΕΑΠ, είναι τα εξής κάτωθι:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών   

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας   

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών           

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται από το ΕΑΠ, είναι τα εξής κάτωθι:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Επιστήμες της Αγωγής        
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd  
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
 • Σχεδιασμός Φωτισμού
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας       

 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική
 • Master in Business Administration (MBA) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • MSc in Enterprise Risk Management
 • Κοινό ΠΜΣ Master in Business Administration (MBA) (έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Επιπλέον, το ΕΑΠ παρέχει Πτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, όπως είναι οι εξής παρακάτω:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διοίκηση Τουρισμού

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Language Education for Refugees and Migrants
 • Δημόσια Ιστορία
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)
 • Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)
 • Δημιουργική Γραφή (Joint Degree)
 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με

Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (Joint Degree)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (Joint Degree).

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status