Μεταπτυχιακά Α.Τ.Ε.Ι.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων-Οικονομικά-Πληροφορική
 • Ενέργεια
 • Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών ISICG
 • Data Communications Systems

Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 •  Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες      
 • Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Μηχατρονική

Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 • Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Διαχείριση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων           
 • Συστήματα Ασύρματα Επικοινωνιών (Wireless Communication Systems)

Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας

 • Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές        
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - MBA     
 • Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (MSc in Oil & Gas Technology)
 • Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα            
 • Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (MSc in Water Resources of the Mediterranean)

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

 • Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
 • Λογιστική και Ελεγκτική
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

 • Ψυχική Υγεία
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Master of Science in Project and Programme Management)
 • Επιστήμη των Δικτύων Υπολογιστών (Master of Science in Network Computing)
 • Παραγωγή Ζωικών και Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε Μεσογειακό Περιβάλλον
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επιστήμη της Διοίκησης

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική   
 • Πληροφορική Τεχνολογία
 • Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών
 • Διαχείριση Έργων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων         
 • Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων
 • Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο           
 • Ενέργεια

Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων         
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση 

Σημείωση: Όσα Α.Τ.Ε.Ι. δεν εμπεριέχονται στην λίστα σημαίνει είτε ότι συνεργάζονται με κάποια πανεπιστήμια (οπότε και θα τα βρείτε εκεί), είτε ότι επί της παρούσης δεν προσφέρουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ.

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

 

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status