ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΤΕΙ

 

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται τα ιδρύματα εκείνα που συμβάλλουν στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και στα οποία η κατάρτιση των φοιτητών επικεντρώνεται σε εφαρμογές της τεχνολογίας, απαιτώντας την ύπαρξη επιστημονικού  υπόβαθρου.

Οι σπουδές στα Α.Τ.Ε.Ι. διαρκούν συνήθως 8 – 9 εξάμηνα, ενώ πέρα από τις προπτυχιακές σπουδές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Στο δύσκολο έργο των φοιτητών, το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» στέκεται στο πλευρό τους, παρέχοντας υποστήριξη σε κάθε ανάγκη τους.

 

Τα Α.Τ.Ε.Ι. που υπάρχουν στη χώρα μας είναι:

 

·         Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

·         ΑΤΕΙ Αθήνας

·         ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

·         ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

·         ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

·         ΑΤΕΙ Ηπείρου

·         ΑΤΕΙ Θεσσαλίας

·         ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

·         ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων

·         ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

·         ΑΤΕΙ Κρήτης

·         ΑΤΕΙ Πειραιά

·         ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

·         ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις