Ανοικτό Πανεπισήμιο Κύρπου

Το φροντιστήριο ΑΝΑΒΑΣΙΣ αναλαμβάνει τη συγγραφή των διπλωματικών σας εργασιών με παροχή εγγύησης ποιότητας έργου για όλες τις σχολές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)

 

 • Ελληνικός Πολιτισμός

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Αστυνομικές Σπουδές

 • Προσφέρουμε επίσης πλήρη υποστήριξη για τις εργασίες των μεταπτυχιακών σας σπουδών και συγκεκριμένα:

 • Θεατρικές Σπουδές

 • Επικοινωνία & Δημοσιογραφία

 • Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

 • Educational Leadership

 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 • Διαχείριση &Προστασία Περιβάλλοντος

 • Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα

 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας

 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

 

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις