Μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι.

Για να έχετε ακόμη πιο άμεση απάντηση για το έργο που θέλετε να μας αναθέσετε χρησιμοποιήστε παρακαλώ τον παρακάτω σύνδεσμο
 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Μεταπτυχιακά σε Ελληνικά Πανεπιστήμια 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 • Εικαστικές Τέχνες
 • Ψηφιακές μορφές τέχνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Eυρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες - ERASMUS MUNDUS
 • Turbomachinery Aeromechanics (THRUST) Erasmus Mundus Master Programme
 • Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση
 • Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο     
 • Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία
 • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία
 • Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Επιστήμη του Διαδικτύου            
 • Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας)
 • Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: ένα σχολείο για όλους
 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών
 • Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία (σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Παραγωγή και 'Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών
 • Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον  
 • Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον     
 • Ορθοδοντική
 • Μουσειολογία (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
 • Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού
 • Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών           
 • Χημεία
 • Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
 • Επιστήμες της Αγωγής     
 • Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού        
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας   
 • Γαλλική Λογοτεχνία        
 • Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων
 • Π.Μ.Σ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής-Τομέα Φιλοσοφίας
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας     
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας       
 • Κινησιολογία       
 • Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών    
 • Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής            
 • Μετάφραση και Διερμηνεία         
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκδημοκρατισμός   
 • Πληροφορική και Διοίκηση         
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου   
 • Γεωπληροφορική
 • Πληροφορική       
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών         
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων      
 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη        
 • Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Διοίκηση και Οικονομία: Διοίκηση Υπηρεσιών-Διοίκηση Logistics       
 • Διοίκηση και Οικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων           
 • Διοίκηση και Οικονομία-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 • Διοίκηση και Οικονομία-Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη        
 • Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής Σχολής     
 • Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας (σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία           
 • Π.Μ.Σ. Κτηνιατρικής Σχολής       
 • Επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Παιδαγωγική        
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φαρμακευτικής           
 • Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Νοσηλευτικής (σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Βιοανόργανη Χημεία (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική   (σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ψυχολογίας     
 • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες      
 • Υπολογιστική Φυσική     
 • Φυσική και Τεχνολογία Υλικών
 • Φυσική του Περιβάλλοντος
 • Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)        
 • Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα (σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Π.Μ.Σ. Γεωπονικής Σχολής         
 • Η Θεατρική Παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική           
 • Βιολογία   
 • Δίκαιο       
 • Θεολογία (Π.Μ.Σ. Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)
 • Διδακτικές πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο         
 • Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής
 • Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων          
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων   
 • Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία          
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας          
 • Αμπελουργία-Οινολογία 
 • Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών           
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου     
 • Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου
 • Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία     
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου
 • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Εργασία
 • Επιστήμες της Αγωγής-κατεύθυνση: Σχολική Παιδαγωγική και διαφορετικότητα στην εκπαίδευση     
 • Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη            
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία (σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Κοινωνική Ψυχιατρική     
 • Ενδοουρολογία    
 • Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία
 • Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Κοινωνικοπολιτισμική-Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών
 • Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας        
 • Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος          
 • Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις        
 • Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
 • Υδραυλική Μηχανική      
 • Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα           
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δίκαιο
 • Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Καβάλας)
 • Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο           
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας            
 • Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 • LLΜ in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Sustainable Development)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MSc in Strategic Product Design)           
 • Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (MA in Art, Law and Economy)  
 • Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός (MA in Black Sea Cultural Studies)           
 • Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems)          
 • Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems)
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance)          
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία        
 • Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Δημόσια Υγεία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών           
 • Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων     
 • Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας     
 • Παθολογία της κύησης     
 • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών           
 • Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική
 • Ενδαγγειακές Τεχνικές στην αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων   
 • Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα          
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική      
 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές (Λογοτεχνία-Ιστορία & Πολιτισμός)          
 • Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
 • Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
 • Κλινική Νευροψυχολογία
 • Ειδική Αγωγή      
 • Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
 • Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
 • Θεωρία της Λεξικογραφίας και Εφαρμογές
 • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία
 • Π.Μ.Σ. Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης)
 • Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής      
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας       
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας           
 • Φύλο και Θρησκεία         
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας           
 • Μουσειακές Σπουδές
 • Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη-Δραματουργία-Θεωρία       
 • Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου      
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Π.Μ.Σ. Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ.          
 • Κλινική Ψυχολογία          
 • Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Πειραιά)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας            
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας   
 • Κατάλυση και Εφαρμογές της (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Καβάλας)
 • Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία
 • Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της          
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας          
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής          
 • Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής      
 • Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική   
 • Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική          
 • Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες  
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών
 • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
 • Μικροηλεκτρονική           
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος     
 • Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Σερρών)
 • Βασικές Επιστήμες Οδοντιατρικής και Βασικές Επιστήμες Οδοντιατρικής με Κλινική Κατεύθυνση    
 • Προληπτική & Κοινω­νική Ιατρική         
 • Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική         
 • Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση κρίσεων Υγείας     
 • Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά)
 • Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Μοριακή Ιατρική
 • Επεμβατική Ακτινολογία
 • Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων
 • Βιοστατιστική (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Βιοπληροφορική  
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φαρμακευτικής           
 • Παραγωγή και 'Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων
 • Βιομηχανική Φαρμακευτική        
 • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία   
 • Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης        
 • Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές           
 • Κράτος και Δημόσια Πολιτική     
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός  
 • Βιολογία της Άσκησης     
 • Τεχνογλωσσία (σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Εγκέφαλος και Νους
 • Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα            
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία         
 • Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
 • Οικονομική Επιστήμη      
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική-κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Τεχνο-οικονομικά Συστήματα (σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Σχολική Ψυχολογία          
 • Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
 • Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών        
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος        
 • Νομικές Διεθνείς Σπουδές           
 • Π.Μ.Σ. Τομέα Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής           
 • Δημόσιο Δίκαιο    
 • Π.Μ.Σ. Τομέα Α` Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής           
 • Π.Μ.Σ. Τομέα Β`Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής
 • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας      
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη (σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων      
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
 • Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά)
 • Εκπαίδευση          
 • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης)
 • Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Συστήματα Αυτοματισμού           
 • Τεχνογλωσσία       ,
 • Υπολογιστική Μηχανική
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών           
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας       
 • Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονοµία     
 • Προστασία Μνημείων
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη           
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη-κατεύθυνση: Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών          
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens ΜΒΑ"- Μερικής Φοίτησης (σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων       
 • Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών        
 • Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις       
 • Π.Μ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου   
 • Γεωπληροφορική
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων    
 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Π.Π.Μ.Σ. Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών    
 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες
 • Πληροφορική       
 • Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες          
 • Επιστήμη της Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον      
 • Ιστορία και Τεκμηρίωση στα Σύγχρονα Ζητήματα (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Ιστορική Δημογραφία (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Καλαμάτας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Επιστήμες της Μετάφρασης-Mεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες
 • Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου           
 • Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδομίας μετά τον 16ο αι.    
 • Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών
 • Επιστήμη της Μετάφρασης
 • Μουσική Ερμηνεία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • MA in Heritage Management
 • Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • M.Sc. Programme in International Marketing (PR.I.MA.)          
 • Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)         
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ    
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες         
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Εxecutive MBA)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη
 • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
 • Οικονομική Επιστήμη
 • Επιστήμη των Υπολογιστών        
 • Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (για στελέχη)         
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Στατιστική
 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις)           
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Κοσμολογίας
 • Πόλη και Περιβάλλον Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία         
 • Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση    
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες, Πολιτική και Διαχείριση    
 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση           
 • Συστήματα Πολυμέσων στην Πολιτισμική Κληρονομιά            
 • Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση       
 • Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών     
 • Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών            
 • Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική            
 • Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο      
 • Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις
 • Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή
 • Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού       
 • Γεωργία και Περιβάλλον (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  
 • Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Πειραιά)
 • Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασική Ομοιοπαθητική
 • Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική        
 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας   
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)           
 • Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς          
 • Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
 • Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες           
 • Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε     
 • Πολιτισμική Πληροφορική & Eπικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

 • ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης
 • Δημιουργική Γραφή         
 • Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Ν.Α. Ευρώπη      
 • Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
 • Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Διαχείριση υδρομετερεωλογικών κινδύνων
 • Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος           
 • Πολεοδομία - Χωροταξία            
 • Ευρωπαϊκές Σπουδές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη   
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός         
 • Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία      
 • Ψυχολογία της Άσκησης  
 • Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες   
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης          
 • Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού
 • Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία   
 • Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής       
 • Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Λάρισας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή & τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών
 • Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Χαλκίδας)
 • Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)
 • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές
 • Άσκηση και Υγεία           
 • Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές (PODEPRO)
 • Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού   
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Βιολογία της Αναπαραγωγής       
 • Υδατοκαλλιέργειες (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία           
 • Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος          
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική
 • Φυσική
 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες     
 • Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
 • Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική            
 • Βιοτεχνολογία      
 • Επιστήμες της Αγωγής (Φ.Π.Ψ.)
 • Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
 • Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Πληροφορική       
 • Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης         
 • Επιστήμες της Αγωγής (Π.Τ.Δ.Ε.)           
 • Ελληνική Φιλοσοφία –Φιλοσοφία των Επιστημών
 • Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες) (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
 • Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας
 • Μεσαιωνικές Σπουδές
 • Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία–Λαϊκός Πολιτισμός
 • Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών
 • Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής         
 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Αντιμετώπιση του Πόνου (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας)
 • Νοσηλευτική-Παθολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (Τεχνολογία) των Υπηρεσιών (IMSE)
 • Εκπαιδευτική Θεωρία, Πολιτική και Ιστορίας
 • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας       
 • Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας         
 • Μικροηλεκτρονική & Οπτοηλεκτρονική
 • Προχωρημένη Φυσική     
 • Νευροεπιστήμες
 • Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη    
 • Επιστήμη Υπολογιστών   
 • Επιστήμες της Αγωγής     
 • Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση          
 • Τουρκολογία        
 • Πληροφορική       
 • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών     
 • Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων           
 • Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική     
 • Βιοηθική  
 • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική           
 • Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου   
 • Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας           
 • Οπτική και Όραση           
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
 • Μαθηματικά και Εφαρμογές τους            
 • Κοινωνιολογία     
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας
 • Βυζαντινές Σπουδές         
 • Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία       
 • Ιστορία της Τέχνης           
 • Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία      
 • Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία          
 • Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης)
 • Επιστήμες Μηχανικής Περιβάλλοντος
 • Γενικό Π.Μ.Σ. Χημείας (Φυσικοχημεία, Ανόργανη, Βιοχημεία, Οργανική, Αναλυτική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος και Θεωρητική Χημεία)
 • Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία            
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
 • Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας     
 • Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές τηs Σύγχρονης Ανατολικήs και Νοτιοανατολικήs Ευρώπηs          
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής      
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική         
 • Πληροφοριακά Συστήματα          
 • Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη επιχειρήσεων          
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA)  
 • Οικονομική Επιστήμη      
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)
 • Διεθνείς Σπουδές

Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Κλινικές–Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες   
 • Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης         
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και στα Κείμενα
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες        
 • Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων     
 • Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές  
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)     
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής       
 • Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού       
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων     
 • Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον    
 • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας            
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φαρμακευτικής           
 • Μ.Δ.Ε. Τμήματος Βιολογίας        
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών    
 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής          
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
 • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες
 • Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Θεατρικές Σπουδές          
 • Μ.Δ.Ε. Τμήματος Φιλοσοφίας     
 • Επιστήμη των Υλικών     
 • Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών   
 • Ιατρική Φυσική    
 • Πληροφορική Επιστημών Ζωής  
 • ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • MSc in Banking and Financial Markets   
 • Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου            
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Διοικητική και Θαλάσσιες Εμπορευματικές Μεταφορές       
 • Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα      
 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων        
 • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική   
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη επιχειρήσεων          
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Ε-ΜΒΑ)   
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)  
 • Διοίκηση Eπιχειρήσεων-Mάνατζμεντ Τουρισμού
 • Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής   
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές           
 • Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική         
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα            
 • Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου          
 • Πληροφορική       
 • Ναυτιλία
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική            
 • Διοίκηση της Υγείας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων
 • Π.Μ.Σ. στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής      
 • Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων     
 • Οικονομική Ανάλυση      
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
 • Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα    
 • Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management)   
 • Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Δημόσια Διοίκηση-Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Μάνατζμεντ)      
 • Φορολογία και Ελεγκτική            
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία        
 • Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων      
 • Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.    
 • Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία   
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές           
 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη            
 • Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική            
 • Δημόσια Διοίκηση: Νομικός Πολιτισμός
 • Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση           
 • Πολιτιστική Διαχείριση    
 • Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Οικονομική Επιστήμη      
 • Δημόσια Διοίκηση: Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση       
 • Κοινωνιολογία     
 • Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της

Πολυτεχνείο Κρήτης

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική       
 • ΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος           
 • Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Πληροφορική και Τηλεματική     
 • Εκπαίδευση και Πολιτισμός        
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη          
 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή
 • Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται το μεταπτυχιακό σας στο τμήμα που φοιτάτε, ελέγξετε μήπως υπάρχει στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. 

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ.

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status