Πτυχιακές Εργασίες Marketing

Πτυχιακές Εργασίες Marketing

Πανεπιστημιακά τμήματα μάρκετινγκ ανά την Ελλάδα, την Κύπρο και τον κόσμο ζητουν απο τους φοιτητές τους πτυχιακές εργασίες στην θεματολογία του μάρκετινγκ ώστε να εντρυφήσουν στις θεωρίες αλλά και στις πρακτικές του.

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Η περίπτωση του μάρκετινγκ

Οι σχολές που προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ είναι οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Οι σπουδές στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων αποσκοπούν στην κάλυψη ολόκληρου του φάσματος λειτουργίας μιας επιχείρησης και επιμερίζονται σε διαφόρους τομείς περιλαμβανομένης της λογιστικής, των πωλήσεων, των δημοσίων σχέσεων κ.ά. Επιστέγασμα των σπουδών στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί η αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων μέσα από την ολοκλήρωση μιας μελέτης που καλείται να υλοποιήσει ο φοιτητής υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα καθηγητή, πέρα από τις εργασίες διοίκησης επιχειρήσεων που καλείται να φέρει σε πέρας στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Μετά την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας και ως απόφοιτος πλέον της διοίκησης επιχειρήσεων έχει αρκετές επαγγελματικές εναλλακτικές λόγω της αυξανόμενης ζήτησης επαγγελμάτων που απαιτούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή κάποια εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο σπουδών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εύκολα κατανοεί κάποιος γιατί ένας τίτλος σπουδών που είναι άμεσα συνδεδεμένος με κάθε τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας είναι τόσο περιζήτητος στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Το πτυχίο στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ αποτελεί ένα ακαδημαϊκό εφόδιο στα χέρια κάθε αποφοίτου που του προσφέρει την ευκαιρία ενασχόλησης με αρκετές πτυχές της αγοράς (Κλασικό Marketing, Έρευνα Αγοράς, Digital Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Event planning, Διαφήμιση, Πωλήσεις και εμπορικά τμήματα, Εταιρική Επικοινωνία, Συμβουλευτική, Εξυπηρέτηση πελατών, στροφή σε Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στροφή σε νέες εξειδικεύσεις). 

Εάν και εσύ θέλεις να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα, αλλά δυσκολεύεσαι με τις πτυχιακές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ανάβασις είναι εδώ για να σε στηρίξει με την εκπόνηση των εργασιών σου!

 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τι είναι το μάρκετινγκ (marketing):

Ορισμός μάρκετινγκ

Ως ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι το Marketing είναι μία διαδικασία management μέσω της οποίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται προς τον πελάτη.

Οι εταιρίες ανάλογα με το αν το προϊόν είναι αγαθό ή υπηρεσία από την μεριά τους ακολουθούν πολλές διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ αποτελούμενες από ένα μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix).

Μίγμα μάρκετινγκ

Σαν μίγμα μάρκετινγκ ορίζουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία στην βέλτιστη μίξη τους θα δώσουν στο είδος την καλύτερη δυνατή διείσδυση και αποδοχή από το αγοραστικό μας κοινό (target group). Το μίγμα μάρκετινγκ είναι ένας από τους δημοφιλέστερους όρους ενός marketing plan και αποτελεί το λειτουργικό του μέρος, μέσω του οποίου στοχεύεται η επιθυμητή ανταπόκριση των καταναλωτών.

Αυτά τα στοιχεία είναι το προϊόν (product), η τιμή (price), η διανομή (place) και η προώθηση (promotion), για αυτό τον λόγο έχει επικρατήσει και ο ορισμός 4P, αν και αυτό έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε 6P, προσθέτοντας τα στοιχεία συσκευασίας (pack) και πρότασης (proposition).

 • Μίγμα μάρκετινγκ προϊόν

Το μίγμα μάρκετινγκ προϊόντος συνίσταται στο σχεδιασμό (design), στην ποιότητα (quality), στην τεχνολογία (technology), στις υπηρεσίες (services), στη διαθεσιμότητα (availability) και στη διαμόρφωση δυνατού ονόματος (branding).

 • Μίγμα μάρκετινγκ τιμή

Η τιμή συνίσταται στις μεθόδους πληρωμής (payment methods), στην περίοδο πληρωμής (payment period), στους όρους πίστωσης (credit terms), στη λίστα τιμών (list price), στη στρατηγική (strategy), στις άδειες (allowances) και στις εκπτώσεις (discounts).

 • Μίγμα μάρκετινγκ διανομή

Η διανομή συνίσταται στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), στις μεταφορές (transportations), στην αποθήκη (logostics), στις τοποθεσίες (locations), στα κανάλια εμπορίου (trade channels), στις συλλογές (assortments) και στην κάλυψη (coverage).

 • Μίγμα μάρκετινγκ προώθηση

Η προώθηση συνίσταται στην τυποποίηση ή μορφή προώθησης (form of promotion), στην ταυτότητα οργανισμού (corporate identity), στις απευθείας ενέργειες (direct marketing), στις δημόσιες σχέσεις (public relation), στην προώθηση πωλήσεων (sales promotion), στη διαφήμιση (advertising) και στις προσωπικές πωλήσεις (personal sales).

Αυτή η προσέγγιση αφορά καταναλωτικά αγαθά (consumer goods) και όχι υπηρεσίες (services), για τις οποίες το μοντέλο marketing mix διαφοροποιείται σε 7P, και αναλύεται σε ξεχωριστό άρθρο.

Από το Μίγμα μάρκετινγκ 4P στο Μίγμα μάρκετινγκ 4C

Τα 4C 's του μίγματος μάρκετινγκ προϊόντος του Lauternborn (1990) από την πλευρά του τελικού καταναλωτή:

 •  Η αξία που αποκομίζει ο πελάτης (Customer value)

Η μελέτη των αναγκών των πελατών αποτελεί προαπαιτούμενο για την πώληση του προϊόντος.

 • Το κόστος που πληρώνει ο πελάτης (Cost to the customer)

Προσαρμογή του κόστους του προϊόντος τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στη δυνατότητα πληρωμής των πελατών.

 • Ευκολία πρόσβασης στο προϊόν (Convenience)

Προτεραιότητα η ευκολία πρόσβασης των πελατών στο προς πώληση προϊόν και όχι απλώς η διανομή του.

 • Επικοινωνία (Communication)

 Κάθε επικοινωνία του προϊόντος και η επικοινωνία με τον πελάτη αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις πριν την έναρξη της προώθησης του προϊόντος στην αγορά.

Μίγμα μάρκετινγκ παραδείγματα

Οι τεχνικές και τα βήματα καθώς και η φιλοσοφία ενός marketing plan διαφέρουν. Οι εταιρίες υπηρεσιών θα ακολουθήσουν ένα μίγμα μάρκετινγκ υπηρεσιών το οποίο πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό και ψηφιακό marketing. Έτσι είναι πολύ πιθανόν καθηγητές να ζητήσουν από τους φοιτητές τους πτυχιακές digital marketing και e-marketing. Με την digital marketing πτυχιακή θα γίνει γνωστό πώς το digital marketing μπορεί να επηρεάσει την προώθηση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. 

Ο κόσμος των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον μέρος της ψηφιακής εποχής με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίο κάθε επιχείρηση να χτίσει μια στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι πλέον μέλλον, αλλά παρόν και οι εταίρες πρέπει να έχουν βαθιά γνώση Online marketing, Social media marketing και πρέπει να πλαισιώνουν ολόκληρα τμήματα προσωπικού που ασχολείται με τα παραπάνω καθώς και SEO (search engine optimization). Βιτρίνα πλέον ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το website του και το μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτήσει είναι οι καλύτερες κατατάξεις στην μεγαλύτερη και εξυπνότατες διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης το σε όλους μας γνωστό Google.

Βασικές αρχές και κατηγορίες του online marketing πρέπει να τηρούνται πιστά ώστε να κερδίζουν από τα πλεονεκτήματα του e marketing. Καθόλο το έτος πανεπιστήμια χορηγούν εργασίες μάρκετινγκ που μπορεί να έχουν να κάνουν είτε με το μίγμα είτε με το σχέδιο είτε με την στρατηγική μάρκετινγκ. Άλλο το βιομηχανικό μάρκετινγκ αλλά το μάρκετινγκ υπηρεσιών άλλο το μίγμα μάρκετινγκ των ξενοδοχείων. Σε μια βιομηχανία μπορεί να χρειαστεί μια τμηματοποιηση της αγοράς γιατί σε βιομηχανικό επίπεδο υπάρχουν πελάτες στρατηγικής σημασίας. Άλλο το σύγχρονο marketing αγαθών και υπηρεσιών.

Πολύ διαδεδομένες είναι και οι εργασίες και πτυχιακές στο marketing plan. Ερωτήματα που μπορούν να τίθενται είναι για παράδειγμα ποια είναι η διαδικασία του σχεδιασμού marketing plans για υπηρεσίες, οι στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι επικοινωνίας μάρκετινγκ. Βέβαια όλα τα πανεπιστήμια τεχνολογικά ιδρύματα, το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο ΕΑΠ, το ανοιχτό πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ, κολεγιά και ΙΕΚ χορηγούν βιβλία μάρκετινγκ.

Πλάνο μάρκετινγκ παράδειγμα

Το πλάνο μάρκετινγκ αποτελεί ένα σχέδιο στο οποίο απεικονίζεται η στρατηγική μάρκετινγκ, την οποία πρόκειται να ακολουθήσει ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση, προκειμένου να επικοινωνήσει με δυνητικούς πελάτες με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τι πλάνα μάρκετινγκ υπάρχουν; Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχεδίων μάρκετινγκ που μπορεί ένας οργανισμός να χρησιμοποιήσει με βάση συγκεκριμένες στρατηγικές που έχουν αξία για τον ίδιο, όπως:

 • Πλάνο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων (Social Media Marketing Plan)
 • Πλάνο βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization Plan)
 • Πλάνο διατήρησης και συντήρησης πελατολογίου (Retention Plan)
 • Πλάνο διαχείρισης φήμης (Reputation Management)
 • Πλάνο μάρκετινγκ εκτύπωσης (Print Marketing Plan)
 • Πλάνο δημοσίων σχέσεων (Public Relations Plan)
 • Διαφημιστικό πλάνο (Advertising Plan)
 • Πλάνο επωνυμίας (Branding Plan)
 • Πλάνο μάρκετινγκ περιεχομένου (Content Marketing Plan)
 • Πλάνο απόκτησης πελατών (Customer Acquisition Plan)
 • Πλάνο άμεσου μάρκετινγκ (Direct Response Marketing Plan)
 • Πλάνο μάρκετινγκ μέσω email (Email Marketing Plan)

Marketing plan βηματα

Σχεδιασμός ενός σπουδαίου Marketing Plan με 6 απλά βήματα:

 1. Πραγματοποίηση έρευνας γύρω από το κοινό
 2. Μακροπρόθεσμο σκεπτικό
 3. Αναγνώριση στόχων
 4. Στοχοθεσία
 5. Ρύθμιση οικονομικών
 6. Απολογισμός

Πτυχιακές εργασίες

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί συνήθως το τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση των σπουδών και σε πολλά τμήματα θεωρείται προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στα προηγούμενα εξάμηνα των σπουδών τους και να ολοκληρώσουν μια μελέτη είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους φοιτητές υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Η διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αν και δημιουργική, αποτελεί ταυτόχρονα και μια απαιτητική πρόκληση για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να διερευνήσουν σε βάθος θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, θέτοντας σε εφαρμογή τη μεθοδική και επιστημονική προσέγγιση. Η συγγραφή πτυχιακών εργασιών αποτελεί ουσιαστικά το επιστέγασμα που ακολουθεί και ιδίως ολοκληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και καθιστά ικανό το φοιτητή να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και καταστάσεων.

Πτυχιακές εργασίες μάρκετινγκ

Τα τελευταία χρόνια το μάρκετινγκ έχει εισχωρήσει για τα καλά στη ζωή μας και οι εξελίξεις γύρω από αυτό τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να σπουδάσει κάποιος μάρκετινγκ σήμερα.

Ένας από τους λόγους για να ασχοληθεί κάποιος με το μάρκετινγκ είναι η επαφή με την αγορά, καθώς πρόκειται για μια επιστήμη που επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά. Οι φοιτητές που σπουδάζουν μάρκετινγκ αποκτούν γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας του περιβάλλοντα κόσμου, γνωρίζουν καλά ποιες είναι ορθές και ποιες λανθασμένες πρακτικές και αποκτούν μεγαλύτερη συνειδητότητα και ευαισθητοποίηση ως καταναλωτές.

Η απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων αποτελεί άλλον ένα σημαντικό λόγο ενασχόλησης με το μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι σπουδαστές καλλιεργούν δεξιότητες που είναι αναγκαίες σε πολλούς κλάδους συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων, της ανάπτυξης ηγετικών χαρακτηριστικών, της αποτελεσματικής συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης, της ομαδικότητας, της ενσυναίσθησης και ούτω καθεξής.

Ένας τρίτος και εξίσου σημαντικός λόγος ενασχόλησης με το μάρκετινγκ είναι ότι ανήκει στις σπουδές με μέλλον. Το μάρκετινγκ ήρθε εδώ για να μείνει, καθώς η ολοένα αυξανόμενη πρόοδος στον τομέα των νέων τεχνολογιών αυξάνει την ανάγκη για περισσότερη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Επειδή, όμως, όπως είπε και ο Philip Kotler «Δεν είναι πια αρκετό να ικανοποιείς τους πελάτες σου. Πρέπει να τους ενθουσιάζεις», κατανοεί κανείς ότι η κινητήριος δύναμη για να ασχοληθεί τελικά κάποιος με το μάρκετινγκ είναι ο ενθουσιασμός και η αγάπη για επικοινωνία.

Επιστέγασμα στην εξελικτική πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον τομέα του μάρκετινγκ αποτελεί η συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Η μελέτη περίπτωσης ανήκει στις πιο δημοφιλείς θεματικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί να βασίζονται οι πτυχιακές εργασίες. Η μελέτη περίπτωσης αναφέρεται στη χρήση ενός ειδικού παραδείγματος ή παραδειγμάτων με σκοπό να ρίξει φως σε μια θεωρητική προσέγγιση, γενική τάση ή ποικιλία προβλημάτων, τα οποία μπορεί να είναι γενικά ή εξειδικευμένα. Οι πτυχιακές μάρκετινγκ, όπως γενικότερα η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διδάσκουν στους φοιτητές:

 • τη σε βάθος διερεύνηση ενός θεματικού πεδίου
 • τη μετατροπή αριθμών, εννοιών κ.ά. σε συγκεκριμένες εισηγήσεις-προτάσεις
 • την οργάνωση του χρόνου με σκοπό την ολοκλήρωση ενός επιστημονικού έργου μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια
 • τη σημασία του εκάστοτε στόχου και την επιλογή συγκεκριμένων ερωτήσεων με σκοπό την κάλυψη του εκάστοτε στόχου
 • τη διερεύνηση των αιτίων ενός προβλήματος και την πρόταση λύσεων
 • τη δόμηση και παρουσίαση σε κοινό των ευρημάτων μιας έρευνας

Διαδικασία επιλογής θέματος

Κάθε ακαδημαϊκό έτος και συγκεκριμένα λίγο μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατατίθενται από τους καθηγητές των τμημάτων τα προς διάθεση θέματα των πτυχιακών εργασιών στα οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα πτυχιακής μάρκετινγκ και γνωστοποιούνται στους φοιτητές έπειτα από σχετική ανακοίνωση από τη γραμματεία του τμήματος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε τμήματος.

Μερικά παραδείγματα για θέματα πτυχιακής εργασίας:

Θέματα πτυχιακών εργασιών μάρκετινγκ:

 1. Η επίδραση των social media στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.
 2. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο digital marketing.
 3. Η σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιτυχία του marketing.
 4. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις στρατηγικές marketing.
 5. Ο ρόλος του content marketing στην αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων.
 6. Η επίδραση του influencer marketing στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
 7. Ο ρόλος του mobile marketing στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων.
 8. Η σημασία της προσωποποίησης στο email marketing.
 9. Η επίδραση του green marketing στην αντίληψη των καταναλωτών για την εταιρεία.
 10. Ο ρόλος του neuromarketing στην κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς.

Εξέταση της πτυχιακής εργασίας

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται από τους καθηγητές - μέλη της Επιτροπής βαθμολόγησης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τα οποία ο φοιτητής είναι ενήμερος μέρες πριν. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η Επιτροπή βαθμολογεί, έπειτα από αξιολόγηση, το θεωρητικό και ερευνητικό μέρος της εργασίας, τον τρόπο παρουσίασής της από τον φοιτητή και το επίπεδο γνώσεών του. 

Σπουδές στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μάρκετινγκ και επικοινωνία σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν συναφείς σχολές τόσο σε Ελληνικά όσο και σε Κυπριακά Πανεπιστήμια που έχουν κατεύθυνση στο μάρκετινγκ. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα σχολών και τμημάτων αναφέρονται παρακάτω:

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς με κατευθύνσεις: 

 • Μάνατζμεντ και Ανθρώπινος Παράγοντας
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Μάρκετινγκ και Παραγωγή

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) με κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Οργανισμών
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
 • Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σέρρες) με κατευθύνσεις:

 •  Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ
 • Πληροφορική & Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Οικονομική & Χρηματοοικονομία

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Άγιος Νικόλαος) με κατευθύνσεις:

 • Επιστήμη δεδομένων και τεχνολογίες πληροφορικής
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και επικοινωνία

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
 • Μάρκετινγκ
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) με κατευθύνσεις:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχείρησης
 • Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου με κατευθύνσεις:

 • Μάνατζμεντ
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ

Γιατί να διαλέξεις το Ανάβασις για φοιτητικές εργασίες μάρκετινγκ

Το φοιτητικό φροντιστήριο Ανάβασις βρίσκεται κοντά σου για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις όλα τα ζητήματα που σε δυσκολεύουν με τις φοιτητικές εργασίες marketing. Ζήτησε σήμερα βοήθεια από τους καταξιωμένους καθηγητές μας και βρες την υποστήριξη που ψάχνεις με τις πτυχιακές εργασίες στο Marketing. Οι εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί μας με την πολυετή πείρα που διαθέτουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι σε θέση να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την εκπόνηση της εργασίας σου, πέρα από την επιμέλεια.

Εάν χρειάζεσαι στήριξη με τις πτυχιακές εργασίες marketing, οι συνεργάτες μας μπορούν σε σε βοηθήσουν να τις φέρεις σε πέρας, οπότε μη διστάσεις να ζητήσεις τη συμβουλή τους για οποιαδήποτε θέματα πτυχιακής marketing είτε πρόκειται για πτυχιακή ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ή διαδικτυακό μάρκετινγκ εργασία είτε για πτυχιακή μάρκετινγκ με θέμα έρευνα αγοράς είτε για Social media marketing πτυχιακή, κ.ά. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή της Κύπρου και αν βρίσκεσαι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ανάβασις μηδενίζει τις αποστάσεις. Αναζητάς εργασία μάρκετινγκ εαπ ή προπτυχιακές εργασίες marketing Λευκωσία; Δεν χρειάζεται να ξενιτευτείς για να εκπληρωθεί το αίτημά σου. Με το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαθέτουμε ως Όμιλος μπορούμε να μηδενίσουμε τις αποστάσεις, δίνοντας στον καθένα από σας την ευκαιρία για μάθηση και εκπαίδευση. 

Ολοκλήρωσες με επιτυχία τις προπτυχιακές σου σπουδές και αποφάσισες να συνεχίσεις με σπουδές δεύτερου κύκλου; Στο φοιτητικό φροντιστήριο Ανάβασις θα βρεις τη λύση που ψάχνεις, μια και αναλαμβάνουμε πέρα από πτυχιακές μάρκετινγκ και διπλωματικές εργασίες marketing ποικίλλης θεματολογίας (βλ. κοινωνικό μάρκετινγκ διπλωματικές, κ.ά.) Όμως, για να είναι η διπλωματική εργασία μάρκετινγκ ολοκληρωμένη πολλές φορές απαιτείται μια εκτεταμένη έρευνα μάρκετινγκ από την πλευρά του φοιτητή με τη χρήση ερωτηματολογίων. Είτε σπουδάζεις για την απόκτηση πρώτου πτυχίου είτε για για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας μπορούν να αναλάβουν τις στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων από τα ερωτηματόλογια πτυχιακών εργασιών marketing και διπλωματικών εργασιών αντίστοιχα.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ανάβασις έχοντας τους καταλληλότερους καθηγητές μπορούν να σας βοηθήσουν σε πτυχιακές εργασίες μάρκετινγκ (πτυχιακές εργασίες digital marketing, κ.ά.), προσφέροντας

 1. Δωρεάν Διορθώσεις

 2. Δωρεάν έλεγχο λογοκλοπής

 3. Περίληψη

 4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

 5. Μεθοδολογία

 6. Κατασκευή Ερωτηματολογίων

 7. Πρακτικό τμήμα (στατιστική ανάλυση)

 8. Επεξήγησή αποτελεσμάτων

 9. Συζήτηση  

Συχνές Αναζητήσεις: digital marketing πτυχιακη, διπλωματικες εργασιες μαρκετιγκ, διπλωματικες εργασιες marketing, διπλωματικη εργασια μαρκετινγκ, πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα των social media, εταιρειεσ μαρκετινγκ απατη, πλανο μαρκετινγκ pdf, social media marketing πτυχιακη, πτυχιακές εργασίες μάρκετινγκ, πτυχιακεσ εργασιεσ μαρκετινγκ, πτυχιακεσ μαρκετινγκ, φοιτητικες εργασιες μαρκετιγκ, φοιτητικές εργασίες marketing, αγγελιεσ μαρκετινγκ εκπονηση εργασιων, μιγμα μαρκετινγκ ασκησεισ, πτυχιακεσ εργασιεσ digital marketing, etoimes ergasies gia marketing, ptyxiakes ergasies dioikhsh epixeirhsewn, πτυχιακεσ εργασιεσ διοικηση επιχειρησεων

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

DMCA.com Protection Status