Όροι Χρήσης - Συνθήκες Ιστότοπου

1. Γενικά

Η εταιρεία Ανάβασις® έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία της και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της, παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες λειτουργιάς της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.anavasis.gr οφείλουν να διαβάσουν ό,τι παραθέτεται στο παρακάτω κείμενο και εφόσον δε συμφωνούν με αυτό να μη χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν ρητά για τη χρήση όλου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού. Αυτό συνεπάγεται τη συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες της εταιρείας μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς, που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή όρων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι, ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψή του. Στο τέλος του κειμένου, η εταιρεία Ανάβασις® είναι υποχρεωμένη να αναρτεί την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας τον εκάστοτε χρήστη – επισκέπτη.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία Ανάβασις® αποτελεί ιδιοκτήτης όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.anavasis.gr. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της. Ακόμη, περιλαμβάνει το φωτογραφικό υλικό, τα banners, τα λογότυπα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες, τα γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος, αυτό περιέχει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.anavasis.gr, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Ανάβασις® και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό, πως οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, λήψης σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε άμεση χρήση όλου του περιεχομένου απαγορεύεται ρητά, έκτος εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου αντιπροσώπου αυτής.

Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.anavasis.gr χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του στο εσωτερικό του κειμένου του, αλλά και στην βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δε σημαίνει από την μεριά της εταιρείας Ανάβασις® οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας Ανάβασις® δεν έχει σκοπό να θίξει οποιοδήποτε νόμο και δεν προτείνει ούτε παροτρύνει έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης, σύμφωνα με την κρίση του, ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της Ανάβασις® και τα προϊόντα αυτής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας και την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Η Ανάβασις® έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών, τα οποία θα είναι προσωπικά και θα έχουν κωδικό μοναδικότητας. Έτσι, θα χρησιμοποιούνται από το εκάστοτε μέλος - χρήστης ανάλογα με ό,τι προσφέρει το κάθε κουπόνι, που άλλωστε θα αναγράφονται σε αυτό.

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.anavasis.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και με τους κανόνες του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθ’ ένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου της εταιρείας Ανάβασις® θα φέρει το βάρος των πράξεών του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω κάποιου shoutbox, ή forum, ή chat, ή ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της Ανάβασις® οφείλει να είναι ευπρεπής στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Έτσι, λοιπόν, οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται κάτω από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE), ειδάλλως οι παραβάσεις αυτών των κανόνων δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία Ανάβασις® να διαγράψει το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας www.anavasis.gr, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στη δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο, αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής. Επίσης, για να προχωρήσουν σε αυτήν πρέπει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν τη σήμανση «απαραίτητα». Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο νέος χρήστης δέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο έχει δηλώσει, κάποιο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι της καλής διατήρησης του λογαριασμού τους και οφείλουν να μη δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα. Όταν αντιληφθούν, ότι έχει γίνει παρά την θέληση τους, μπορούν να ενημερώσουν την εταιρεία μας.  Η Ανάβασις® δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της, όπως και στην περίπτωση υποβολής (uploading) οποιουδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η εταιρεία Ανάβασις® υποχρεούται από το νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Ακόμη, η Ανάβασις® υποχρεούται να μη μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την σελίδα μας.

8. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρείας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη.

8.1. Όροι περί παροχής υπηρεσιών

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις® με το τεράστιο δίκτυο καθηγητών που διαθέτει, είναι σε θέση σε σύντομο χρόνο, λόγω της πολυετής εμπειρίας των διδασκόντων, να βοηθήσει στην  αφομοίωση όλης της διδακτικής ύλης που απαιτείται. Διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία, σημειώσεις, πρακτικά θέματα και έντυπες οδηγίες σε συνδυασμό με την απαιτούμενη ανάλυση από τον διδάσκοντα, δίνουν ένα σαφές προβάδισμα στα άτομα που μας εμπιστεύονται έναντι των υπολοίπων και μας κατατάσσουν  σε φροντιστήριο υψηλών προδιαγραφών. Ο αριθμός και ο χρόνος των φροντιστηριακών μαθημάτων καθορίζεται ελεύθερα σε συνεννόηση με τον πελάτη ήδη από την πρώτη επικοινωνία. Στην πορεία αν ανακύψουν νέες ανάγκες, υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν κι άλλες διδακτικές ώρες.

Στα πλαίσια των μαθημάτων ή ανεξάρτητα απ’ αυτά, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ύλης, να φτιάξει δοκίμια – έρευνες, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση (άρθρο 23 του Π.Δ. 160/2008).  Τα εν λόγω δοκίμια αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών, εξαρτάται  από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα ύλης, τον επιθυμητό αριθμό σελίδων,τη  γλώσσα γραφής και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής.

Με την έναρξη της συνεργασίας καταβάλλεται προκαταβολή που αντιστοιχεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συνεργασίας, από το 1/5 έως τα 3/5 της συμφωνηθείσας αμοιβής. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί τμηματικά και δη σε δύο ή και σε τρείς δόσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δε θα ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση τους 12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται αυτός.  Μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία, είτε με την μορφή μαθημάτων, είτε με την παράδοση ενός βοηθητικού δοκιμίου κι έχει καταβληθεί το συμφωνηθέν ποσό, εκδίδεται το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Στην περίπτωση του δοκιμίου διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μας, για να εξασφαλίσει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, επικοινωνεί κατά κύριο λόγο μέσω email ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, ώστε να υπάρχει πλήρη εποπτεία στη διάρκεια εκπόνησης του έργου από τον πελάτη και έτσι να υποδεικνύονται σχετικές διορθώσεις ή προσθήκες όπου κρίνεται σκόπιμο. Αν δε ζητηθούν διορθώσεις- προσθήκες εντός 48 ωρών,  από την επικοινωνία μας, θεωρείται  αυτόματα ότι είναι της αρεσκείας του πελάτη και η εταιρεία μας συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και παρέλευσης του ενός (1) μήνα έπειτα από το πέρας, αν δεν έχουν ζητηθεί διορθώσεις- προσθήκες, θεωρείται αποδεκτή και ως εκ τούτου δε  γίνονται δωρεάν διορθώσεις ή επιστροφές χρημάτων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι διορθώσεις και οι παρατηρήσεις- διευκρινήσεις του πελάτη, λαμβάνονται υπόψιν μόνο εφ’ όσον  κινούνται εντός των ορίων που είχαν προσδιοριστεί με την έναρξη της συνεργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών μέχρι την τελική ημερομηνία που έχει θέσει ο εκάστοτε χρήστης είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια από την εταιρεία μας. Ακόμη, σε περίπτωση που κάποιο υλικό του χρήστη αναφέρει τελική ημερομηνία διαφορετική από αυτήν που έχει δηλώσει εξ’ αρχής, τότε λαμβάνεται υπόψιν μας κι αυτή.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει ολοσχερώς την καταβληθείσα προκαταβολή, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε άλλη αξίωση εις βάρος της. Επιστροφές χρημάτων δε δύναται σε περιπτώσεις που δεν έχει παρέλθει η τελική συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης ή όπου ο πελάτης έχει λάβει μέρος της υπηρεσίας κι αντιστοιχεί στο ποσό που έχει καταβάλλει.

Σε περίπτωση που συνδεθεί ο εκάστοτε πελάτης στο λογαριασμό μου, με σκοπό της παραλαβή της υπηρεσίας που του έχουμε ετοιμάσει και κάνει λήψη του βοηθητικού υλικού, αυτόματα θεωρείται πως το έχει λάβει υπόψιν του. Έτσι, δεν υπάρχει από τον Όμιλο δυνατότητα επιστροφής του χρηματικού ποσού που αναλογεί σε αυτό το υλικό, αλλά υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε διόρθωσής του ζητηθεί.

Τέλος, από την στιγμή που ο πελάτης καταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό και για προσωπικούς λόγους αιτηθεί την επιστροφή του, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης που μας έχει ορίσει, ο Όμιλος δε φέρει καμία ευθύνη και δε δύναται να την πραγματοποιήσει.

9. Αλλαγή στο περιεχόμενο του ιστότοπο www.anavasis.gr

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης μπορεί να σταματήσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγω προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2021 Anavasis.gr

 

Η εταιρεία Ανάβασις στην προσπάθεια της να εξασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών στους εκάστοτε πελάτες της, ορίζει συγκεκριμένους όρους, με τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να εναρμονίζονται οι συνεργάτες της. Με τον τρόπο αυτό, το προϊόν εργασίας μας φτάνει στα χέρια σας μέσα στα χρονικά όρια που από κοινού έχουμε ορίσει, στη μέγιστη δυνατή ποιότητα που χαρακτηρίζει τις σπουδές σας, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με βάση την ποιότητα την οποία προσφέρουμε.

Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό που χαρακτηρίζει το Ανάβασις είναι ο έλεγχος ποιότητας. Έτσι λοιπόν, μετά την παράδοση του δοκιμίου από τον εκάστοτε συνεργάτη γίνεται ένας κεντρικός έλεγχος, ώστε να διασφαλίζονται όλα αυτά τα οποία σας υποσχόμαστε.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status