Όροι Χρήσης - Συνθήκες Ιστότοπου

1. Γενικά

Η εταιρεία Ανάβασις® έχοντας σαν πρώτο μέλημα την νόμιμη λειτουργία της και την σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργιάς της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.anavasis.gr οφείλουν να διαβάσουν ότι παραθέτετε στο παρόν κείμενο και εφόσον δεν συμφωνούν με αυτό να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν ρητά για την χρήση όλου του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού και αυτό συνεπάγεται συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες τις εταιρείας μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή όρων

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψη του. Στο τέλος του κειμένου, η εταιρεία Ανάβασις® είναι υποχρεωμένη να αναρτεί την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας των χρήστη – επισκέπτη.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρία Ανάβασις® αποτελεί ιδιοκτήτης όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.anavasis.gr. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της, ακόμη φωτογραφικό υλικό, banners, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος αυτό περιλαμβάνει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.anavasis.gr, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Ανάβασις® και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει εγγραφή συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου αντιπροσώπου αυτής.

Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.anavasis.gr χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη και στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του στο εσωτερικό του κειμένου του, αλλά και στην βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δεν σημαίνει από την μεριά της Ανάβασις® οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας Ανάβασις® δεν έχουν σκοπό ούτε και θίγουν οποιοδήποτε νόμο, δεν προτείνουν ούτε παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης σύμφωνα με την κρίση του ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της Ανάβασις® και τα προϊόντα αυτής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας, την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Η Ανάβασις® έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζετε η απόλυτη εχεμύθεια. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών τα οποία θα είναι προσωπικά και θα έχουν κωδικό μοναδικότητας. Αυτά θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιεί το εκάστοτε μέλος - χρήστης ανάλογα με αυτά που προσφέρει το κάθε κουπόνι τα οποία άλλωστε θα αναγράφονται σε αυτό.

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι ευρισκόμενοι στην ιστοσελίδα www.anavasis.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις αλλά και του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου της εταιρίας Ανάβασις® θα φέρει το βάρος της πράξεως του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της Ανάβασις® οφείλει να είναι ευπρεπής στην γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Έτσι, λοιπόν, οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται κάτω από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι παραβάσεις αυτών των κανόνων δίνει την δυνατότητα στην εταιρία Ανάβασις® να διαγράψει το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει η οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας www.anavasis.gr, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στην δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο, αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στην φόρμα εγγραφής. Επίσης, για να προχωρήσουν σε αυτή πρέπει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν την σήμανση “απαραίτητα”, σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο νέος χρήστης δέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο έχει δηλώσει κάποιο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι της καλής διατήρησης του λογαριασμού τους, να μην δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα και όταν αντιληφθούν οτιδήποτε που έχει γίνει παρά την θέληση τους να ενημερώνουν την εταιρεία μας.  Η Ανάβασις® δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της, όπως και στην περίπτωση ανεβάσματος (uploading) οποιαδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η εταιρία Ανάβασις® υποχρεούται από τον νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η Ανάβασις® υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρησιμοποίησης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την σελίδα μας.

8. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρίας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη.

8.1. Όροι περί παροχής υπηρεσιών

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ανάβασις® με το τεράστιο δίκτυο καθηγητών που διαθέτει, είναι σε θέση σε σύντομο χρόνο, λόγω της πολυετής εμπειρίας των διδασκόντων, να βοηθήσει στην  αφομοίωση όλης την διδακτική ύλη που απαιτείται. Πλούσια βιβλιογραφία, σημειώσεις, πρακτικά θέματα και έντυπες οδηγίες σε συνδυασμό με την απαιτούμενη ανάλυση από τον διδάσκοντα, δίνουν ένα σαφές προβάδισμα στα άτομα που μας εμπιστεύονται έναντι των υπολοίπων και μας κατατάσσουν  σε φροντιστήριο υψηλών προδιαγραφών. Ο αριθμός και ο χρόνος των φροντιστηριακών μαθημάτων καθορίζεται ελεύθερα σε συνεννόηση με τον πελάτη ήδη στην πρώτης επικοινωνία. Στην πορεία αν ανακύψουν νέες ανάγκες, υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν κι άλλες διδακτικές ώρες.

Στα πλαίσια των μαθημάτων ή ανεξάρτητα απ’ αυτά, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ύλης, να φτιάξει δοκίμια – έρευνες, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση (άρθρο 23 του Π.Δ. 160/2008).  Τα εν λόγω δοκίμια αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών, εξαρτάται  από διάφορους παράγοντες όπως πολυπλοκότητα ύλης, επιθυμητό αριθμό σελίδων, γλώσσα γραφής και ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής.

Με την έναρξη της συνεργασίας καταβάλλεται προκαταβολή που αντιστοιχεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συνεργασίας, από το 1/5 έως τα 3/5 της συμφωνηθείσας αμοιβής. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί τμηματικά και δη σε δύο ή και σε τρείς δόσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση τους 12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται τούτος.  Μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία είτε με την μορφή μαθημάτων είτε με την παράδοση του έργου, καταβάλλεται και το υπόλοιπο ποσό και εκδίδεται το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Στην περίπτωση του δοκιμίου διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μας, για να εξασφαλίσει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, ώστε να υπάρχει πλήρη εποπτεία στη διάρκεια εκπόνησης του έργου από τον πελάτη και έτσι να υποδεικνύονται σχετικές διορθώσεις ή προσθήκες όπου κρίνεται σκόπιμο. Αν δεν ζητηθούν διορθώσεις- προσθήκες εντός 48 ωρών,  από την επικοινωνία μας, θεωρείται  αυτόματα ότι είναι της αρεσκείας του πελάτη και η εταιρεία μας συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και παρέλευσης ενός (1) μηνός από την παράδοση, αν δεν έχουν ζητηθεί διορθώσεις- προσθήκες, θεωρείται το έργο αποδεκτό και ως εκ τούτου δεν  γίνονται επιστροφές χρημάτων. Διευκρινίζεται ότι διορθώσεις, παρατηρήσεις- διευκρινήσεις του πελάτη, λαμβάνονται υπόψιν μόνο εφ’ όσων  κινούνται εντός των ορίων που είχαν προσδιοριστεί με την έναρξη της συνεργασίας.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως πχ. προβλήματος υγείας συνεργάτη και αδυναμίας αντικαταστάσεώς του), να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει ολοσχερώς την καταβληθείσα προκαταβολή, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε άλλη αξίωση εις βάρος της, εφ’ όσων έχει ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο της, πριν παρέλθει το 1/3 του χρόνου ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

Από την στιγμή που ο πελάτης καταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό και για προσωπικούς λόγους αιτηθεί την επιστροφή του, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης που μας έχει ορίσει, ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δύναται να την πραγματοποιήσει.

9. Αλλαγή στο περιεχόμενο του ιστότοπο www.anavasis.gr

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2021 Anavasis.gr

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

DMCA.com Protection Status