Όροι Χρήσης - Συνθήκες Ιστότοπου

1. Γενικά

Η εταιρεία Ανάβασις® έχοντας σαν πρώτο μέλημα την νόμιμη λειτουργία της και την σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργιάς της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.anavasis.gr οφείλουν να διαβάσουν ότι παραθέτετε στο παρόν κείμενο και εφόσον δεν συμφωνούν με αυτό να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν ρητά για την χρήση όλου του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού και αυτό συνεπάγεται συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες τις εταιρείας μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή όρων

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψη του. Στο τέλος του κειμένου, η εταιρεία Ανάβασις® είναι υποχρεωμένη να αναρτεί την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας των χρήστη – επισκέπτη.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρία Ανάβασις® αποτελεί ιδιοκτήτης όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.anavasis.gr. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της, ακόμη φωτογραφικό υλικό, banners, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος αυτό περιλαμβάνει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.anavasis.gr, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Ανάβασις® και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει εγγραφή συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου αντιπροσώπου αυτής.

Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.anavasis.gr χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη και στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του στο εσωτερικό του κειμένου του, αλλά και στην βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δεν σημαίνει από την μεριά της Ανάβασις® οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας Ανάβασις® δεν έχουν σκοπό ούτε και θίγουν οποιοδήποτε νόμο, δεν προτείνουν ούτε παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης σύμφωνα με την κρίση του ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της Ανάβασις® και τα προϊόντα αυτής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας, την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Η Ανάβασις® έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζετε η απόλυτη εχεμύθεια. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών τα οποία θα είναι προσωπικά και θα έχουν κωδικό μοναδικότητας. Αυτά θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιεί το εκάστοτε μέλος - χρήστης ανάλογα με αυτά που προσφέρει το κάθε κουπόνι τα οποία άλλωστε θα αναγράφονται σε αυτό.

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι ευρισκόμενοι στην ιστοσελίδα www.anavasis.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις αλλά και του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου της εταιρίας Ανάβασις® θα φέρει το βάρος της πράξεως του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της Ανάβασις® οφείλει να είναι ευπρεπής στην γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Έτσι, λοιπόν, οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται κάτω από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι παραβάσεις αυτών των κανόνων δίνει την δυνατότητα στην εταιρία Ανάβασις® να διαγράψει το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει η οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας www.anavasis.gr, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στην δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο, αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στην φόρμα εγγραφής. Επίσης, για να προχωρήσουν σε αυτή πρέπει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν την σήμανση “απαραίτητα”, σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο νέος χρήστης δέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο έχει δηλώσει κάποιο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι της καλής διατήρησης του λογαριασμού τους, να μην δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα και όταν αντιληφθούν οτιδήποτε που έχει γίνει παρά την θέληση τους να ενημερώνουν την εταιρεία μας.  Η Ανάβασις® δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της, όπως και στην περίπτωση ανεβάσματος (uploading) οποιαδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η εταιρία Ανάβασις® υποχρεούται από τον νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η Ανάβασις® υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρησιμοποίησης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την σελίδα μας.

8. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρίας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη.

8.1. Όροι περί παροχής δοκιμίων - ερευνών

Η εταιρεία Ανάβασις® αναλαμβάνει να φτιάξει δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Επίσης τα δοκίμια – έρευνες είναι αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία, δεν μπορούν να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδίδουν ως δική τους εργασία. Η χρησιμοποίηση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας μας δεν είναι διαθέσιμα για κατέβασμα (download) παραμονή για διάβασμα αυτών από την σελίδα μας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η εταιρεία Ανάβασις® δίνει την δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαβαίνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά. Στην πρώτη, βεβαίως, περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η αποστολή γίνεται δωρεάν. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, την δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης, το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή, επίσης, επηρεάζει η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και την ολική επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Η εταιρεία Ανάβασις® ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιαδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθέντα τιμή. Ζητεί μια προκαταβολή ώστε να ξεκινήσει το έργο της, στην πορεία δίνει τμηματικά το δοκίμιο σε τρεις δόσεις για την οποία πληρώνεται εκ των προτέρων κάθε φορά το υπόλοιπο 1/3 του ποσού πλην της προκαταβολής. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και προχωρά στο επόμενο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα) ώστε ο εκάστοτε συγγραφέας να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις δόσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως εφόσον ισχύουν τα παραπάνω δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, έχουν την ιδιότητα να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία και αναφορές. Έτσι, στην περίπτωση που ο πελάτης τα χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του εργασία αυτό αποτελεί λογοκλοπή.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία Ανάβασις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται σε διορθώσεις, εάν αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται για οποιαδήποτε λόγο έκτος αν αναφέρονται στους παραπάνω όρους και μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρίας.

9. Αλλαγή στο περιεχόμενο του ιστότοπο www.anavasis.gr

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.

Τελευταία Αναθεώρηση: 03/02/2014

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2014 Anavasis.gr

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

DMCA.com Protection Status