Όροι Χρήσης Συνεργατών

 

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι συνεργάτες ενημερώνονται για τα έργα που αναλαμβάνουν, με email ανάθεσης έργου - μαθήματος, που αποστέλλεται σε αυτούς από το διαχειριστή. Μέσα στο λογαριασμό τους, μπορούν να δουν τα έργα – μαθήματα, τα όποια έχουν αναλάβει, ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τις ειδικότητες και τον τύπο των έργων που επιθυμούν να τους ανατίθενται.

Με την ανάθεση ενός έργου, ο συνεργάτης υποχρεούται εντός 24 ωρών να πραγματοποιήσει τον αυτόματο τρόπο συμπλήρωσης χρονοδιαγράμματος, που θα βρει στον λογαριασμό του. Σε περίπτωση που παρέλθει το 24ωρο και δεν έχει επικοινωνήσει με τον διαχειριστή, τότε αυτόματα, θεωρείται πως το έργο δεν έχει αναληφθεί και αναζητείται νέος συνεργάτης.  

Η τήρηση των ημερομηνιών είναι αυστηρή  και πρέπει να πραγματοποιείται αποστολή του βοηθητικού υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια όπου τα γραφεία μας είναι ανοιχτά κι ένα μισάωρο πριν το κλείσιμο. Σχετική ενημέρωση για το ωράριο του Ομίλου μπορείτε να δείτε στο παρακάτω URL: https://www.anavasis.gr/ypiresies/wrario-leitourgias

Οι παραδόσεις δεν επιτρέπεται να είναι συνεχόμενες (πχ. 1ο παραδοτέο 3/8, 2 ο 4/8) και πρέπει να είναι ποσοτικά ίσες. Δηλαδή, ανάλογα το είδος έργου που αναλαμβάνετε ως συνεργάτης, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παραδόσεων, αλλά και δόσεων από τον πελάτη (πχ. σε μια εργασία εξαμήνου, όπου αναλάβατε 05/06, έχει παράδοση 12/07 και μέγεθος 3000 λέξεις, οι παραδόσεις θα είναι 2, άρα θα πρέπει να δηλώσετε 2 ημερομηνίες. Ο πελάτης θα προκαταβάλει το μισό ποσό, θα σας γίνει η ανάθεση και θα πρέπει να δηλώσετε το χρονοδιάγραμμα για παράδειγμα ως εξής: 25/06 1500 λέξεις και 12/07 3000 λέξεις. Μόλις στείλετε το 1ο μέρος, ο πελάτης θα το ελέγξει, θα πει αν απαιτούνται διορθώσεις επί του κειμένου και θα βάλει την εξόφληση για να λάβει το τελικό).

Ο συνεργάτης οφείλει να προβεί σε τυχόν διορθώσεις του βοηθητικού υλικού που ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής, καθώς κι εντός ενός μήνα από την ημέρα παράδοσης του υλικού. Οι διορθώσεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που έχει αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ του συνεργάτη και του διαχειριστή.

Να τονιστεί εκ νέου πως ο συνεργάτης οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και σε περίπτωση καθυστέρησης, έστω και μιας ημέρας, πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή, ώστε να παρθεί έγκριση από τον πελάτη.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, που ο πελάτης δεν περάσει σε εξόφληση του ποσού ή σε καταβολή επόμενης δόσης, τότε το σύστημα παγώνει το έργο, ώστε να μη συνεχίσετε τη συγγραφή κι αναμένουμε νεότερα από τον πελάτη. Την ενημέρωση της διακοπής ή της επανέναρξης συγγραφής τη λαμβάνετε μέσω email.

Σημειώνεται, ότι εάν κάποιος συνεργάτης  δεν μπορεί να αναλάβει κάποια ανάθεση, υποχρεούται να το δηλώσει εγκαίρως, δηλαδή εντός λίγων ωρών από email ανάθεσης έργου - μαθήματος. Επιπλέον, παρακαλείται ο κάθε συνεργάτης να υποβάλλει προσφορές, έπειτα από κατανόηση των ζητουμένων, διότι ύστερα από την ανάθεση δεν επιτρέπεται καμία αύξηση του ποσού, εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί επιπλέον ζητήματα.

Επιπροσθέτως, τυχόν απορίες οφείλετε να τις λύνετε στην αρχή της ανάθεσης κι εγκαίρως, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν.

Επίσης, εάν από υπαιτιότητα του συνεργάτη, πραγματοποιήσει ο Όμιλος επιστροφή χρημάτων στον ενδιαφερόμενο, τότε η ζημία βαραίνει εξ ολοκλήρου τον συνεργάτη.

Τέλος, έπειτα από την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τις ώρες και τις ημέρες που είστε διαθέσιμος-η, ώστε να πραγματοποιηθεί ενημέρωσή σας και η απαραίτηση συμφωνία για το οικονομικό κομμάτι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Πολύ σημαντικό να σας αναφέρουμε, πως όλα τα βοηθητικά υλικά που παρέχονται από το «Ανάβασις» είναι πρωτότυπα και μοναδικά, καθώς διαθέτουμε δικό μας σύστημα λογοκλοπής, που χρησιμοποιούν και τα πανεπιστήμια, το οποίο πλέον διαθέτει κι έλεγχο λογοκλοπής για AI.*
Τα κείμενα που παραδίδετε δεν πρέπει να έχουν λογοκλοπή και σε περιπτώσεις που έχουν, σας τα επιστρέφει η διαχείριση μαζί με το report για διόρθωση.

 ***Σε ότι αφορά το AI κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση, πως το Chat GPT αποτελεί ένα λογισμικό, το οποίο μπορεί να παράγει διαλόγους, ανταποκρινόμενο σε μικρά ή μεγαλύτερα κείμενα που του δίνουν οι χρήστες.

Δε δίνει απλώς αποτελέσματα αναζήτησης και πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά συγκεντρώνει, επεξεργάζει, συνθέτει δεδομένα και δημιουργεί απαντήσεις, συσχετίζοντας μοτίβα και πληροφορίες.
Κατά βάση, δεν πρόκειται τόσο για λογοκλοπή, όσο για συγγραφή εργασίας από “τρίτο πρόσωπο”.

Η διαφορά, όμως, έγκειται στο γεγονός πως στα συστήματα λογοκλοπής, από τις 06/04/2023, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης γραφής AI (AI = Artificial Intelligence – Τεχνητή Νοημοσύνη).
Δεν ελέγχει την αντιγραφή μόνο από το chat GPT, αλλά και από όλα τα paraphrasing tools.
Αυτή η δυνατότητα θα βοηθήσει τους διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια να αναγνωρίσουν περιπτώσεις, όπου εργαλεία γραφής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, ενδεχομένως να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας που υποβάλλεται σε έλεγχο από κάποιο σύστημα λογοκλοπής.
Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις, ο Όμιλος Ανάβασις, προμηθεύτηκε σύστημα λογοκλοπής, με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν αντιγραφές από συστήματα AI.

Όπως και στην περίπτωση της υψηλής λογοκλοπής επιστρέφεται το report στους συνεργάτες για παράφραση, έτσι και στην περίπτωση οποιουδήποτε ποσοστού AI εμφανιστεί, θα επιστρέφεται για παράφραση. Προς το παρόν δε μας δίνεται η δυνατότητα αποστολής του report σε μορφή pdf, αλλά θα γίνεται σε μορφή εικόνας (jpeg) στα σημεία που θα εμφανίσει.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή, πως δεν θα γίνεται επιτρεπτό από τον διαχειριστή, ούτε το 1% αντιγραφής από AI, παρόλο που δεν έχει βγει, ακόμη, επίσημη ανακοίνωση της απαγόρευσής του από τα Πανεπιστήμια.

Συνοψίζοντας, σε περίπτωση λογοκλοπής ή μη συμμόρφωσης με τους κανόνες συγγραφής ενός ακαδημαϊκού έργου με τη μορφή βοηθητικού υλικού, δε θα καταβάλλεται αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, στην οποία ο συνεργάτης καθυστερεί τις προγραμματισμένες παραδόσεις ή δεν πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις, διορθώσεις, καθώς κι αν ο ενδιαφερόμενος δε λάβει προβιβάσιμο βαθμό. Στην τελευταία περίπτωση ζητείται από τον ενδιαφερόμενο η αποστολή των απαραίτητων αποδεικτικών, τα οποία λαμβάνει κι ο συνεργάτης.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι συνεργάτες αποδέχονται και συμφωνούν, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση των παρόντων όρων και δεσμεύονται, πως δε θα ενεργούν κατά τρόπο παραβατικό προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή ή τρίτων. Επιπλέον, δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του βοηθητικού υλικού ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του διαχειριστή.

Δεν επιτρέπεται να εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας,  ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Δε θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το διαχειριστή διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.

Ακόμη, δε θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων, δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, καθώς και στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που την αποτελούν, στο διακομιστή, όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν.

Δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο.

Επίσης, δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς.

Επιπροσθέτως, δε θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων, χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους, καθώς και θα πρέπει πληροφορούν το Διαχειριστή μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο. Ρητώς διευκρινίζεται, πως απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές.

Τέλος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του υλικού, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, ο διαχειριστής θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η υπηρεσία που τελικώς αποστέλλεται στον διαχειριστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτού και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα στοιχείο των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο, ώστε να παραχωρείται στο συνεργάτη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή, εκτός κι αν προβλέπεται ρητώς. Κάθε συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, πως οι υπηρεσίες που παρέχει δε δύνανται να αναπαραχθούν, αναμεταδοθούν, μεταδοθούν ή διανεμηθούν εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο από συνεργάτη, κι ενώ ο τελευταίος τα έχει παραδώσει στο διαχειριστή.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο συνεργάτης δεσμεύεται να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο , να μην τις εισάγει σε ευρετήριο, να μην τις πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τις εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status