Η εταιρεία Ανάβασις στην προσπάθεια της να εξασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών στους εκάστοτε πελάτες της ορίζει συγκεκριμένους όρους με τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να εναρμονίζονται οι συνεργάτες της. Με τον τρόπο αυτό το προϊόν εργασίας μας φτάνει στα χέρια σας μέσα στα χρονικά όρια που από κοινού έχουμε ορίσει, στην μέγιστη δυνατή ποιότητα που χαρακτηρίζει τις σπουδές σας, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και πάντα στις καλύτερης τιμές της αγοράς με βάση την ποιότητα την οποία προσφέρουμε.

Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό που χαρακτηρίζει το Ανάβασις είναι ο έλεγχος ποιότητας. Έτσι λοιπόν μετά την παράδοση του δοκιμίου από τον εκάστοτε συνεργάτη γίνετε ένας κεντρικός έλεγχος ώστε να διασφαλίζονται όλα αυτά τα οποία σας υποσχόμαστε.

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας