Εργασίες ΕΑΠ

Ένας βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στηρίζεται στην εκπόνηση γραπτών εργασιών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για κάθε Θεματική Ενότητα. Η συγγραφή αυτών των εργασιών είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές του ΕΑΠ και στοχεύει στην πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Για κάθε Θεματική Ενότητα προβλέπεται η εκπόνηση 4 ή 5 γραπτών εργασιών που υποβάλλονται μέσω του portalτου Πανεπιστημίου και εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος για την παράδοση της εργασίας μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παράταση. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς μαζί με την αντίστοιχη αιτιολόγηση στον καθηγητή – σύμβουλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει το συντονιστή της Θεματικής Ενότητας, για να δοθεί η τελική έγκριση στο αίτημα παράτασης. Τα θέματα κάθε εργασίας είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και το ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορεί να σας υποστηρίξει πλήρως στην εκπόνησή τους με ένα κλικ στο

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να υποστηρίξουν τις εργασίες όλων των Θεματικών Ενοτήτων, δηλαδή των: ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΦΥΕ, ΕΛΠ και ΕΠΟ.

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status