Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών 

εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Στις περισσότερες πανεπιστημιακές αλλά και τεχνολογικές σχολές τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό, η κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου απαιτεί την συγγραφή και εκπονηση διπλωματικης εργασιας. Θα λέγαμε ίσως ότι η διπλωματική εργασία συνιστά το βασικότερο τμήμα των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ αποτελεί μια δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που απαιτείται για την εκπονηση διπλωματικης εργασιας είναι η επιλογή του θέματός της. Ο φοιτητής λοιπόν επιλέγει το θέμα που επιθυμεί σύμφωνα πάντα με το αντικείμενο στο οποίο έχει εξειδικευθεί. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί η δομή και της εργασίας , για την οποία χρειάζονται ειδικές δεξιότητες ώστε να δομηθεί κατάλληλα στο σύνολό της από άποψη μορφής και περιεχομένου και έπειτα να σημειωθούν οι βιβλιογραφικές πηγές που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Το ύφος της διπλωματικής εργασίας στο θεωρητικό αλλά και στο ερευνητικό κομμάτι της, πρέπει να είναι επιστημονικό και να πληροί όλους τους κανονισμούς που ορίζει το εκάστοτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Οι αυξημένες απαιτήσεις που έχει η εκπονηση διπλωματικων, συχνά εγείρει την ανάγκη καθοδήγησης των φοιτητών από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αν ενδιαφέρεστε για την εκπονηση διπλωματικησ σας δεν έχετε από το να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δωρεάν Κοστολόγηση της Διπλωματικής σας Τώρα

 

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο καταρτιμένων συνεργατών από όλα τα επιστημονικά πεδία από όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών είναι το στοιχείο μας.

εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις είναι πάντοτε στη διάθεση σας και μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια για την εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ σας. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος μας μπορεί να σας προσφέρει:

 • στήριξη στην επιλογή και τον καθορισμό του θέματος της διπλωματικής εργασίας
 • τον προσδιορισμό της καταλληλότερης ερευνητικής μεθόδου πάνω στο θέμα σας
 • διερεύνηση βιβλιογραφίας κατάλληλης στο εκάστοτε θέμα διπλωματικής εργασίας ελληνόγλωσσης ή ξενόγλωσσης
 • οργάνωση στη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας στο θεωρητικό και ερευνητικό κομμάτι και τον χωρισμό σε κεφάλαια και υποκεφάλαια
 • υποστήριξη στον προσδιορισμό της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας, των εργαλείων συλλογής δεδομένων, της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνά σας
 • υποστήριξη κατά την εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ όλων των επιμέρους ενοτήτων της: θεωρητικό πλαίσιο, βιβλιογραφική ανασκόπηση, εμπειρικό μέρος, διαπιστώσεις / συμπεράσματα της μελέτης
 • έλεγχο λογοκλοπής της εργασίας σας
 • διορθώσεις της εργασίας που συγγράψατε, με βάση την ανατροφοδότηση που έχετε λάβει από τον επιβλέπων καθηγητή σας
 • δημιουργία παρουσίασης power point με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές (αριθμός διαφανειών, πυκνότητα κειμένου σε κάθε διαφάνεια, γραμματοσειρά, στυλ, κίνηση, φόντο, προσθήκη ήχου ή εικόνων)

 Ακόμη, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις αναλαμβάνει την καθοδήγηση φοιτητών και την εκπονηση διπλωματικησ από όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.  με έδρα την Πάτρα αλλά και την Κύπρο.

εκπονηση διπλωματικων εργασιων πατρα

Κατάλογος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών  Πάτρας, τα οποία εξυπηρετούμε:

 • Βιοϊατρική Τεχνολογία

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

 • Οικονομική Επιστήμη

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού

Τμήματα Μαθηματικών, ΜΙΘΕ και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, καθώς και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών

Η Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ιατρική Φυσική

Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Πληροφορική Επιστημών Ζωής

Τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων

Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές

Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Βιοανόργανη Χημεία

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής

Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΜΔΕ Τμήματος Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Επιστήμες Μηχανικής Περιβάλλοντος

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας

 • Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Η Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή του Διακρατικού και Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη "Βιοτεχνολογία Τροφίμων", στην οποία συμμετέχουν τα Τμήματα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων και η School of Biomedical Sciences (Five Star Department) του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Ulster

 • Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τα Τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Θεατρικές Σπουδές

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΜΔΕ Τμήματος Φιλοσοφίας

Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Επιστήμη των Υλικών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεργαζόμενους φορείς το Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα), τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, β) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθηνών

Επικοινωνήστε μαζί μας

εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ κυπρος 

Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπονηση διπλωματικων εργασιων σε σχολές της Κύπρου.

Κατάλογος μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχολών Κύπρου:

Neapolis University Pafos Distance Learning

 • Master of Science στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια
 • Master of Science στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση
 • Master of Science στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Digitalηφιακή Καινοτομία
 • Master of Science στο Markηφιακό Μάρκετινγκ
 • LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων

Neapolis University Pafos

 • Master of Science in Real Estate
 • Master of Science στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια
 • Master of Science στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση
 • Master of Science στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία
 • Master of Science στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαχείριση της αειφορίας (EIASM)
 • Master of Banking, Investment και Finance
 • Master (MSc) στο Markηφιακό Μάρκετινγκ
 • Master of Science στη δομική στιβαρότητα για ακραίες συνθήκες φόρτωσης

University of Cyprus

 • Μεταπτυχιακό στη νομισματική και οικονομική οικονομία
 • Μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Μεταπτυχιακό στην Αρχαιολογία Πεδίου στην ξηρά και κάτω από τη θάλασσα
 • MA στη διδασκαλία αγγλικών σε ομιλητές άλλων γλωσσών (TESOL)
 • MSc στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία
 • MSc στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική
 • MSc σε Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
 • MSc στην επιστήμη των δεδομένων

UNICAF - Cours en français

 • Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Υγείας

The Philips University

 • MSc in Corporate Finance με Εταιρική Διακυβέρνηση

University of Central Lancashire – Cyprus

 • MSc Cybersecurity
 • MSc Data Analytics

Cyprus International Institute of Management

 • MSc στη ναυτιλία Επιχειρήσεις & Διαχείριση

The Cyprus Institute

 • MSc / MPhil στις περιβαλλοντικές επιστήμες
 • MSc στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά
 • MSc στην προσομοίωση και την επιστήμη των δεδομένων

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Sc. στα γνωστικά συστήματα
 • Master in Enterprise Risk Management
 • Master στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Cyprus University of Technology

 • MA in Computer Assisted Language Learning – CALL
 • MSc in Interaction Design

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου

 • Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
 • Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακό Μουσικής στην Μουσική Παιδαγωγική
 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 • Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Συμβουλευτική

Eastern Mediterranean University Faculty of Business and Economics

 • Ma στο μάρκετινγκ (διατριβή / μη διατριβή)
 • Ms στα οικονομικά (διατριβή / μη διατριβή)
 • MA στις Διεθνείς Σχέσεις (διατριβή / μη διατριβή)
 • Ms στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα (διατριβή / μη διατριβή)
 • Ms στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα για τα στελέχη (on-line) (διατριβή / μη διατριβή)

University Of Mediterranean Karpasia

 • Msc στη διαχείριση του τουρισμού
 • Msc στις διεθνείς σχέσεις

 

εκπόνηση διπλωματικών εργασιών = Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις 

Εμπιστευτείτε τον  Όμιλό μας για την εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ σας και εμείς σας εγγυόμαστε ένα άρτιο αποτέλεσμα με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα!

 

Συχνές αναζητήσεις: εκπονηση διπλωματικων εργασιων, εκπονηση διπλωματικων εργασιων πατρα, εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ, εκπονηση διπλωματικησ εργασιασ κυπρος, εκπονηση διπλωματικων εργασιών, εκπονηση διπλωματικης, εκπονηση διπλωματικων, εκπονηση διπλωματικης εργασιας

 

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους. 

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status