Διπλωματικές Εργασίες Αθήνα

Η σύνταξη μίας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το πλέον απαιτητικό τμήμα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γνωρίζουμε ότι μπορεί να συναντήσετε σημαντικές δυσκολίες σε κάποια από τα στάδια συγγραφής της διπλωματικής σας εργασίας. 

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις αναλαμβάνει την καθοδήγηση φοιτητών από όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. με έδρα την Αθήνα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες του Φοιτητικού Φροντιστηρίου Ανάβασις μπορούν να σας υποστηρίξουν κατάλληλα στα σημεία που δυσκολεύεστε:

 • εύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας για το υπό εξέταση θέμα
 • οργάνωση της δομής της διπλωματικής σας εργασίας
 • σχεδιασμός της πορείας που θα ακολουθήσετε στην έρευνά σας
 • υποστήριξη κατά τη συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων της εργασίας σας
 • διόρθωση της διπλωματικής σας εργασίας, με βάση τα σχόλια που έχετε λάβει από τον επόπτη σας
 • επιμέλεια του κειμένου που έχετε συγγράψει

Κατάλογος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τα οποία εξυπηρετούμε:

Τμήματα Α.Ε.Ι.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

 •           Ø  Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
 •           Ø  Εικαστικές Τέχνες

ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανωτάτη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

 •            Ø  Εκπαίδευση (MA in Education)
 •            Ø  Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Ø  Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
 • Ø  Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Ø  Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία
 • Ø  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
 • Ø  Αμπελουργία – Οινολογία
 • Ø  Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών
 • Ø  Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Ø  Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου
 • Ø  Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία
 • Ø  Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου
 • Ø  Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 • Ø  Δημόσια Υγεία
 • Ø  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Ø  Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Ø  Μετάφραση - Μεταφρασεολογία
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ø  ΠΜΣ Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
 • Ø  Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση
 • Ø  Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Θεολογίας
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
 • Ø  Φύλο και Θρησκεία
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
 • Ø  Μουσειακές Σπουδές
 • Ø  Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία – Θεωρία
 • Ø  Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
 • Ø  Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας
 • Ø  Κοινωνικο - πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών
 • Ø  Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
 • Ø  Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ø  Οικονομική Επιστήμη
 • Ø  Τεχνο-οικονομικά Συστήματα
 • Ø  Σχολική Ψυχολογία
 • Ø  Κλινική Ψυχολογία
 • Ø  Κατάλυση και Εφαρμογές της
 • Ø  Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία
 • Ø  Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Ø  Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Χημείας
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής
 • Ø  ΔΠΜΣ Τμήματος Φυσικής
 • Ø  Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
 • Ø  Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
 • Ø  Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών
 • Ø  Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας
 • Ø  Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Ø  Μοριακή Ιατρική
 • Ø  Επεμβατική Ακτινολογία
 • Ø  Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία
 • Ø  Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
 • Ø  Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
 • Ø  Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική
 • Ø  Παραγωγή και 'Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων
 • Ø  Βιοπληροφορική
 • Ø  Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
 • Ø  Βιολογία της Άσκησης
 • Ø  Γλωσσική Τεχνολογία
 • Ø  Εγκέφαλος και Νους
 • Ø  Ωκεανογραφία
 • Ø  Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας
 • Ø  Νομικές Διεθνείς Σπουδές
 • Ø  ΠΜΣ Τομέα Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής
 • Ø  Δημόσιο Δίκαιο
 • Ø  ΠΜΣ Τομέα Α` Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής
 • Ø  ΠΜΣ Τομέα Β`Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής
 • Ø  Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
 • Ø  Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
 • Ø  Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 • Ø  Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
 • Ø  Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
 • Ø  Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία
 • Ø  Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 • Ø  Μικροηλεκτρονική
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ø  Βασικές Επιστήμες Οδοντιατρικής και Βασικές Επιστήμες Οδοντιατρικής με Κλινική Κατεύθυνση
 • Ø  Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση κρίσεων Υγεία
 • Ø  Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα
 • Ø  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Ø  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ø  Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
 • Ø  Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων
 • Ø  Βιοστατιστική
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος ΦαρμακευτικήςΒιομηχανική Φαρμακευτική
 • Ø  Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
 • Ø  Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
 • Ø  Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
 • Ø  Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
 • Ø  Κράτος και Δημόσια Πολιτική
 • Ø  Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
 • Ø  Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Ø  Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 • Ø  Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
 • Ø  Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
 • Ø  Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
 • Ø  Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
 • Ø  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Ø  Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ø  Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
 • Ø  Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Ø  ΔΔΠΜΣ Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Ø  Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
 • Ø  Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
 • Ø  Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Ø  Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
  Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας
 • Ø  Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Ø  Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Ø  Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
 • Ø  Τεχνο-οικονομικά Συστήματα
 • Ø  Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών
 • Ø  Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
 • Ø  Γλωσσική Τεχνολογία
 • Ø  Υπολογιστική Μηχανική
 • Ø  Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Ø  Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Ø  Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
 • Ø  Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονοµία
 • Ø  Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
 • Ø  ΠΠΜΣ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • Ø  Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Ø  Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Κατεύθυνση: Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών)
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Athens ΜΒΑ (μερικής φοίτησης)
 • Ø  Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
 • Ø  Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
 • Ø  Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Ø  Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
 • Ø  ΠΜΣ Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ø  Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου
 • Ø  Γεωπληροφορική
 • Ø  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
 • Ø  Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
 • Ø  Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 • Ø  Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Ø  Τεχνο-οικονομικά Συστήματα
 • Ø  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
 • Ø  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη επιχειρήσεων
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα
 • Ø  ΔιοίκησηΕπιχειρήσεωνγιαστελέχη(Executive Master in Business Administration)
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Ø  Διοίκηση Eπιχειρήσεων - Mάνατζμεντ Τουρισμού
 • Ø  Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Ø  Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
 • Ø  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Ø  Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα
 • Ø  Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ø  Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
 • Ø  Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων
 • Ø  Πληροφορική
 • Ø  Ναυτιλία
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Ø  ΔιοίκησητηςΥγείας(Master of Science in Health Management)

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Ø  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
 • Ø  Φορολογία και Ελεγκτική
 • Ø  Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων
 • Ø  Ψυχολογία και ΜΜΕ
 • Ø  Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία
 • Ø  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Ø  Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ø  Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική
 • Ø  Δημόσια Διοίκηση: Νομικός Πολιτισμός
 • Ø  Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Ø  Πολιτιστική Διαχείριση
 • Ø  Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές
 • Ø  Οικονομική Επιστήμη
 • Ø  Δημόσια Διοίκηση: Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση
 • Ø  Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της
 • Ø  Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
 • Ø  Κοινωνιολογία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Ø  Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης)
 • Ø  Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
 • Ø  Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ
 • Ø  Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες
 • Ø  Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη
 • Ø  Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους και μερικής φοίτησης)
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη
 • Ø  Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη
 • Ø  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
 • Ø  Οικονομική Θεωρία και Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης)
 • Ø  Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Athens ΜΒΑ (μερικής φοίτησης)
 • Ø  Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού - MSc in Human Resource Management(πλήρους και μερικής φοίτησης)
 • Ø  Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ø  Στατιστική (μερικής παρακολούθησης)
 • Ø  Στατιστική (πλήρους φοίτησης)
 • Ø  Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις)
 • Ø  Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
 • Ø  ΠΜΣ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Ø  Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Executine MSc in European Studies)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Ø  Βιώσιμη Ανάπτυξη    
 • Ø  Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή
 • Ø  Εκπαίδευση και Πολιτισμός
 • Ø  Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου 

Τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. 

Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • Ø  Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία
 • Ø  Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
 • Ø  Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
 • Ø  Επιστήμη της Πληροφορίας
 • Ø  Μουσειακές Σπουδές
 • Ø  Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα
 • Ø  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Ø  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ø  Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
 • Ø  Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
 • Ø  Ενέργεια(Master of Science in Energy)
 • Ø  Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
 • Ø  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Ø  Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
 • Ø  Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Ø  Data Communications Systems
 • Ø  Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία
 • Ø  Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
 • Ø  Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
 • Ø  Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή
 • Ø  Αντιμετώπιση του Πόνου 

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

 • Ø  Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
 • Ø  Πληροφορική Τεχνολογία
 • Ø  ΔιαχείρισηκαιΔιοίκησηΚατασκευών(MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction Management)
 • Ø  Διαχείριση Έργων
 • Ø  Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση
 • Ø  Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ø  ΔιεθνέςMarketing (PgD/MSc. in International Marketing
 • Ø  Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων
 • Ø  Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
 • Ø  Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ø  Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Ø  Ηλεκτρονικό Εμπόριο (MSc in E-Commerce)
 • Ø  Ενέργεια(Master of Science in Energy)
 • Ø  Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Ø  ΔιοίκησητηςΥγείας(Master of Science in Health Management)

Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου www.anavasis.gr υπόκεινται στους όρους χρήσης και συνθήκες του ιστοτόπου αυτού. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Ανοιχτά και τις Κυριακές!

Είμαστε το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο Ανοιχτό και τις Κυριακές. Δείτε εδώ αναλυτικά

Ωράριο Λειτουργίας

Έχετε Ερωτήσεις?

Θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας? Δίνουμε απάντηση σε πολλές από αυτές.

Συχνές Ερωτήσεις

DMCA.com Protection Status