Επιλογή Συνεργάτη

FAQs - Επιλογή Συνεργάτη

Το Ανάβασις διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, ως επί το πλείστον κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης ή κάτοχοι διδακτορικού και με την πλειοψηφία αυτών, υπάρχει πλούσιο ιστορικό συνεργασιών, οπότε διαθέτουν και την ανάλογη εμπειρία, γεγονός ικανότερο όλων για την αξιολόγησή τους.

Η διαχειριστική ομάδα του Ανάβασις, προωθεί στην κατάλληλη ομάδα συνεργατών το εκάστοτε έργο, με βάση το γνωστικό αντικείμενο και με την πολύτιμη βοήθεια της ψηφιακής μας πλατφόρμας, επιλέγεται ο καταλληλότερος, δηλαδή αυτός με τα απαραίτητα προσόντα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής πάνω του ενός συνεργάτη, αφού το Ανάβασις διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση ενός έργου σε περίπτωση κωλύματος.

DMCA.com Protection Status