Διαδικασία Υποστήριξης Έργου

FAQs - Διαδικασία Υποστήριξης Έργου

Για την διευκόλυνσή σας έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που αποστέλλετε σε εμάς έτσι ώστε να κοστολογήσουμε το έργο σας. Η φόρμα αυτή δεν είναι δεσμευτική για εσάς και βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://services.anavasis.gr/order

Επιπλέον, μπορείτε να μας στείλετε το έργο που επιθυμείτε να κοστολογήσουμε και στο e-mail: info@anavasis.gr  δίνοντας κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι η ημερομηνία παράδοσής του και το απαιτούμενο μέγεθός του σε λέξεις ή σελίδες.

Εντός 6 με 12 ωρών, λαμβάνετε από το ΑΝΑΒΑΣΙΣ ένα ενημερωτικό emailστο οποίο αναφέρεται το κόστος του έργου και περιγράφεται με πλήρη ακρίβεια η διαδικασία για την έναρξη υποστήριξής του.

Επίσης, εάν στη φόρμα δωρεάν κοστολόγησης έργου έχετε συμπληρώσει και το τηλεφωνικό σας νούμερο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και απευθείας.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης ενός έργου, κατατίθεται μια προκαταβολή ώστε να δώσουμε εντολή στο συνεργάτη μας να ξεκινήσει την εκπόνηση. Κάθε φορά που ο πελάτης λαμβάνει ένα τμήμα του έργου του, καταθέτει τα επόμενα χρήματα, ώστε να πληρώνουμε τον συνεργάτη μας για να συνεχίσει την εκπόνηση του έργου.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην προκαταβολή είναι το 1/3 του συνολικού ποσού αν πρόκειται για υποστήριξη σε εκπόνηση διπλωματική – πτυχιακής εργασίας και στο ½ του συνολικού ποσού εάν αναφερόμαστε στην υποστήριξη εκπόνησης εργασίας εξαμήνου.

Οι παραδόσεις γίνονται τμηματικά, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το έργο και να μας δίνετε την έγκριση να συνεχίσουμε.

Πριν παραδοθεί τμήμα έργου γίνεται πάντα έλεγχος λογοκλοπής μέσω ειδικού λογισμικού ανίχνευσης πλαγιαρίσματος (plagiarism), έτσι ώστε να διασφαλιστεί το άριστο αποτέλεσμα και η υψηλή ποιότητα του έργου.

Εφόσον λάβετε το έργο σας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων  αλλά μπορούν να γίνουν απεριόριστες διορθώσεις μέχρι να λάβετε το έργο στη μορφή που επιθυμείτε.

Για λόγους προστασίας και εχεμύθειας προσωπικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή η απευθείας συνομιλία μεταξύ πελάτη και συνεργάτη. Μπορείτε να μας αποστέλλετε email που τα προωθούμε από τη μία πλευρά στην άλλη 18 ώρες το 24 ωρο ή να κανονίσουμε μια συνομιλία μέσω skype, την οποία θα συντονίζει εκπρόσωπος του φροντιστηρίου.

DMCA.com Protection Status