Διαδικασία Υποστήριξης Έργου

FAQs - Διαδικασία Υποστήριξης Έργου

Για την διευκόλυνσή σας έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που αποστέλλετε σε εμάς έτσι ώστε να κοστολογήσουμε το έργο σας. Η φόρμα αυτή δεν είναι δεσμευτική για εσάς και βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://services.anavasis.gr/order

Επιπλέον, μπορείτε να μας στείλετε το έργο που επιθυμείτε να κοστολογήσουμε και στο e-mail: info@anavasis.gr  δίνοντας κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι η ημερομηνία παράδοσής του και το απαιτούμενο μέγεθός του σε λέξεις ή σελίδες.

Εντός 6 με 12 ωρών, λαμβάνετε από το ΑΝΑΒΑΣΙΣ ένα ενημερωτικό emailστο οποίο αναφέρεται το κόστος του έργου και περιγράφεται με πλήρη ακρίβεια η διαδικασία για την έναρξη υποστήριξής του.

Επίσης, εάν στη φόρμα δωρεάν κοστολόγησης έργου έχετε συμπληρώσει και το τηλεφωνικό σας νούμερο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και απευθείας.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης ενός έργου, κατατίθεται μια προκαταβολή ώστε να δώσουμε εντολή στο συνεργάτη μας να ξεκινήσει την εκπόνηση. Κάθε φορά που ο πελάτης λαμβάνει ένα τμήμα του έργου του, καταθέτει τα επόμενα χρήματα, ώστε να πληρώνουμε τον συνεργάτη μας για να συνεχίσει την εκπόνηση του έργου.

Με την έναρξη της συνεργασίας καταβάλλεται προκαταβολή που αντιστοιχεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συνεργασίας, από το 1/5 έως τα 3/5 της συμφωνηθείσας αμοιβής. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί τμηματικά και δη σε δύο ή και σε τρείς δόσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση τους 12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται τούτος.  Μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία είτε με την μορφή μαθημάτων είτε με την παράδοση του έργου, καταβάλλεται και το υπόλοιπο ποσό και εκδίδεται το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

 

Μπορείτε να έχετε πολύ αναλυτική απάντηση στους όρους χρήσης στον σύνδεσμο: https://www.anavasis.gr/oroi-xrisis

Πριν παραδοθεί τμήμα έργου γίνεται πάντα έλεγχος λογοκλοπής μέσω ειδικού λογισμικού ανίχνευσης πλαγιαρίσματος (plagiarism), έτσι ώστε να διασφαλιστεί το άριστο αποτέλεσμα και η υψηλή ποιότητα του έργου.

Στην περίπτωση του δοκιμίου διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μας, για να εξασφαλίσει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, ώστε να υπάρχει πλήρη εποπτεία στη διάρκεια εκπόνησης του έργου από τον πελάτη και έτσι να υποδεικνύονται σχετικές διορθώσεις ή προσθήκες όπου κρίνεται σκόπιμο. Αν δεν ζητηθούν διορθώσεις- προσθήκες εντός 48 ωρών,  από την επικοινωνία μας, θεωρείται  αυτόματα ότι είναι της αρεσκείας του πελάτη και η εταιρεία μας συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και παρέλευσης ενός (1) μηνός από την παράδοση, αν δεν έχουν ζητηθεί διορθώσεις- προσθήκες, θεωρείται το έργο αποδεκτό και ως εκ τούτου δεν  γίνονται επιστροφές χρημάτων. Διευκρινίζεται ότι διορθώσεις, παρατηρήσεις- διευκρινήσεις του πελάτη, λαμβάνονται υπόψιν μόνο εφ’ όσων  κινούνται εντός των ορίων που είχαν προσδιοριστεί με την έναρξη της συνεργασίας.

 

Για λόγους προστασίας και εχεμύθειας προσωπικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή η απευθείας συνομιλία μεταξύ πελάτη και συνεργάτη. Μπορείτε να μας αποστέλλετε email που τα προωθούμε από τη μία πλευρά στην άλλη 18 ώρες το 24 ωρο ή να κανονίσουμε μια συνομιλία μέσω skype, την οποία θα συντονίζει εκπρόσωπος του φροντιστηρίου.

DMCA.com Protection Status