Γενικές Ερωτήσεις

FAQs - Γενικές Ερωτήσεις

Επειδή διαθέτει μεγάλο αριθμό άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων συνεργατών, με αποτέλεσμα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πανεπιστημιακών θεμάτων,  τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και σε επίπεδο πλήρους εκπόνησης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν μόνο στη διάθεση του διαχειριστικού τμήματος του ΑΝΑΒΑΣΙΣ και δεν κοινοποιούνται πουθενά. Η προστασία και η εχεμύθεια των δεδομένων που μας αποστέλλετε, δισφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και για το λόγο αυτό δε γίνονται γνωστά ούτε στην ομάδα των εκπονητών.

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο «ΑΝΑΒΑΣΙΣ» είναι ένας επίσημος φορέας, νομικά κατοχυρωμένος. Μπορείτε να διαβάσετε και τους όρους χρήσης, ώστε να βεβαιωθείτε.

DMCA.com Protection Status