Συναλλαγές στο διαδίκτυο

Πως θα τις πραγματοποιείτε με ασφάλεια

Συναλλαγές στο διαδίκτυο

Η ολοένα και ταχύτερη εξέλιξη του διαδικτύου, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τον τρόπο απόκτησης διάφορων αγαθών αλλά και γενικότερα τις οικονομικές μας συναλλαγές. Πλέον, μπορούμε εύκολα, ακόμα και μέσω του smartphone μας και το κατάλληλο application (εφαρμογή), να διευθετήσουμε οικονομικά ζητήματα και να περιηγηθούμε σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Read more ...

Ποια πτυχία οδηγούν άμεσα σε επαγγελματική αποκατάσταση

Τι λένε τα αποτελέσματα έρευνας

Ποια πτυχία οδηγούν άμεσα σε επαγγελματική αποκατάσταση

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα, στην Ελλάδα της κρίσης, που εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μελετά τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν τα πτυχία ανά κλάδο.

Read more ...

Συμπληρώστε σωστά το μηχανογραφικό σας δελτίο

Όλα τα κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψιν

Συμπληρώστε σωστά το μηχανογραφικό σας δελτίο 

Για τους μαθητές που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, έχει ανοίξει και επίσημα ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους.

Διαβάστε εδώ για το δρόμο προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ μετα τις Πανελληνιες.  

Read more ...

Γραφεία διασύνδεσης

Ένας πολύτιμος σύμμαχος φοιτητών και αποφοίτων

Γραφεία διασύνδεσης

Τα γραφεία διασύνδεσης, ένας θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στο εξωτερικό, αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους αφορούν κυρίως φοιτητές αλλά και αποφοίτους ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Τα Γραφεία Διασύνδεσης, έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων της έρευνας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας για αμοιβαία ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία προοπτικής και νέων θέσεων εργασίας για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διασύνδεσή τους με τον επιχειρηματικό κόσμο και η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων προς όφελος της οικονομίας της χώρας.

Εκτός από τα γραφεία διασύνδεσης, ένας πολύτιμος σύμμαχος των φοιτητών αλλά και των πτυχιούχων, είναι και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ καθώς παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες που θα συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status