Σπουδές στην ηλεκτρολογία

Επαγγελματίες με ανώτατη εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι είναι σε μεγάλο ποσοστό πλέον απόφοιτοι κάποιου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με πλήρη κατάρτιση σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο. Οι ηλεκτρολόγοι των παλαιών ετών, που κατά βάση εργάζονταν χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες σπουδές, έχουν δώσει τη θέση τους σε πτυχιούχους αντιστοίχων σχολών που αμέσως μετά τη λήψη των πτυχίων τους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Ήδη, η ηλεκτρολογία διδάσκεται ως μάθημα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Γ Λυκείου, στο πλαίσιο της τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Read more ...

Τι είναι το SPSS

Πότε χρησιμοποιείται το SPSS σε φοιτητικές εργασίες

Στα πλαίσια μιας φοιτητικης εργασίας ή ενός project που περιέχει έρευνα και χρήζει στατιστικής επεξεργασίας, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που θα κληθείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το SPSS. Συγκεκριμένα, θα σας ζητηθεί να κάνετε στατιστική ανάλυση spss των δεδομένων που έχετε συλλέξει, ώστε να εξάγετε συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη απόδοση στοιχείων.

Read more ...

Οι γραπτές εργασίες

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π)

Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές του ΕΑΠ, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καλούνται να διεκπεραιώσουν γραπτές εργασίες (συνήθως 4 ή 5 για κάθε θεματική ενότητα που παρακολουθούν) προκειμένου να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο τη διδαχθείσα ύλη και να διαπιστώσουν σε ποια σημεία έχουν κενά.

Read more ...

Τι είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Σε ποιους απευθύνονται

Διαρκώς ακούμε όλο και περισσότερο τους όρους «διαρκής εκπαίδευση», εκπαίδευση δια βίου, εκπαίδευση ενηλίκων και άλλους σχετικούς με αυτούς. Στο τομέα αυτό, ένας από τους κυρίαρχους φορείς είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (συντ. ΚΔΒΜ) τα οποία από το 2010 λειτουργούν σε επίπεδο δήμων. Τα κέντρα αυτά αναλαμβάνουν την υλοποίηση έγκυρων και εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται τόσο με το τοπικό όσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

DMCA.com Protection Status