Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς της βιολογίας και της βιοχημείας

image 

Πέντε προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, στους τομείς της βιολογίας και της βιοχημείας, θα υλοποιηθούν από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019. H παρακολούθησή τους είναι πλήρης και η επιλογή των φοιτητών θα γίνει μέσα από συγκεκριμένες- διαφορετικές για κάθε πρόγραμμα-  διαδικασίες.

Read more ...

Αφιέρωμα στο ΕΑΠ- Μέρος 2ο

Οι σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες

Οι σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει προσεγγίσει επιστημονικά μέσω προγραμμάτων που παρέχει τις κοινωνικές επιστήμες, που είναι εκείνες οι οποίες εστιάζουν στη μελέτη της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων. Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι πολλά, μεταξύ των οποίων η παιδαγωγική, η νομική, η κοινωνική εργασία, οι οικονομικές επιστήμες, η ψυχολογία, η ιστορία και οι πολιτικές επιστήμες.

Read more ...

Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη

Σε τι διαφέρουν

Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη

Ένα ακαδημαϊκό έργο, έχει συγκεκριμένη δομή και αποτελείται από ορισμένα τμήματα. Ωστόσο, γύρω από αυτά, δημιουργείται ορισμένες φορές κάποια σύγχυση. Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη είναι τρία ξεχωριστά μέρη ενός έργου στα οποία αναφέρονται διαφορετικές πληροφορίες. Η προσοχή που οφείλει να δείξει ο συγγραφέας σε αυτά είναι πολύ σημαντική καθώς, ως μέρη της αρχής ενός έργου, προδιαθέτουν τον αναγνώστη για αυτό που θα επακολουθήσει.

Tip: Να θυμάστε ότι ο σκοπός μιας πτυχιακής εργασίας είναι να πληροφορήσει για κάποια περιοχή της βιβλιογραφίας της, δίνοντας παράλληλα μια πρωτότυπη ερμηνεία της. Με απλά λόγια, η πτυχιακή εργασία προσθέτει κάτι καινούριο στο υπό μελέτη αντικείμενο.

Read more ...

Οι συντομογραφίες των τίτλων σπουδών

Ποιες είναι και τι σημαίνουν

Οι συντομογραφίες των τίτλων σπουδών

Κάθε τίτλος σπουδών, αναγνωρίζεται διεθνώς μέσω συγκεκριμένης συντομογραφίας. Σε γενικό επίπεδο κάθε μεταπτυχιακός τίτλος περιγράφεται ως MSc και κάθε διδακτορικός ως Phd. Διεθνώς ο διαχωρισμός που έχει καθιερωθεί στηρίζεται στο αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει του οποίου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης σε Certificate και Diploma, σε Master και διδακτορικό.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status