Η περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά

Ένα από τα τελευταία στάδια κατά τη συγγραφή μιας εργασίας, πτυχιακής, διπλωματικής ή διδακτορικής, είναι η διαμόρφωση της εισαγωγής που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την περίληψη αλλά και τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΓΡΑΦΩ ΠΡΟΛΟΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Read more ...

Η γλώσσα R

Ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης

Μεταξύ των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν πολλοί φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι εκείνες που χρησιμοποιούν το πακέτο R. Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει πράξεις υπολογιστικής στατιστικής και να δημιουργήσει γραφήματα.

Αξίζει να παρατηρηθεί πάντως ότι αρκετοί φοιτητές με κεντρικό γνωστικό αντικείμενο τελείως διαφορετικό από αυτό της ανάλυσης και της στατιστικής, καλούνται να εκπονήσουν εργασίες χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο, προκειμένου να εξάγουν αποτελέσματα που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν το θεωρητικό μέρος του ακαδημαϊκού τους συγγράματος. Αυτό δημιουργεί στους ίδιους μια σημαντική δυσκολία αφού δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία του έργου τους. Τη δυσκολία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει μαζί σας ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Οι εξειδικευμένοι στη γλώσσα R συνεργάτες μας, υποστηρίζουν με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες σας μέσω του συγκεκριμένου στατιστικού πακέτου. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αναλαμβάνουμε την υποστηριξη του στατιστικού μέρους που επιθυμείτε και εξάγουμε τα συμπεράσματα που αναμένετε για τη σύνδεση θεωρητικού και πρακτικού τμήματος.

Read more ...

Πρακτική άσκηση

Τα οφέλη για τους σπουδαστές

Η πρώτη επαφή ενός φοιτητή ή αποφοίτου σχολής με τον εργασιακό στίβο, ονομάζεται πρακτική άσκηση και αποτελεί μια χρονική περίοδο κατά την οποία το στάδιο της εκπαίδευσης συνεχίζεται σε πραγματικό περιβάλλον. Η απασχόληση γίνεται σε φορείς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του ενδιαφερόμενου. Είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστούν στην πράξη οι επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών.

Read more ...

Τι είναι το ΠΕΣΥΠ

Σε ποιους απευθύνεται

Πρόκειται για το πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ που απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να πάρουν γνώσεις σχετικά με τα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αλλά και να μάθουν πως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status