Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Εύστοχα ο Bertrand Russell διατυπώνει πως φιλοσοφία είναι μια δεξαμενή γνώσεων που ακόμα είναι ανέτοιμες προς εξειδικευμένη επιστημονική διαπραγμάτευση. Παρά τη φαινομενική ευρύτητα της έννοιας της Φιλοσοφίας, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη μητέρα των επιστημών. Από εκείνη ξεπήδησαν κι ακόμη ξεπηδούν ειδικές επιστήμες.

Read more ...

Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα

Η εμπειρική έρευνα είναι μια μορφή πρωτογενούς έρευνας και προσέγγισης της γνώσης μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης ενός φαινομένου. Oι παρατηρήσεις ή αλλιώς µετρήσεις αναλύονται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά.

Σκοπός της ποσοτικής ανάλυσης είναι να ανακαλύψει τις αιτίες της αλλαγής των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικής μέτρησης και αριθμητικής ανάλυσης. Αποβλέπει στην επαλήθευση μιας υπόθεσης μέσω αριθμητικών στοιχείων και χρησιμοποιείται στον επιστημονικό και ιδιωτικό χώρο. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. Τα δεδομένα των ποσοτικών ερευνών παρουσιάζονται ποσοτικά, δηλαδή με αριθμούς, οι οποίοι μπορούν να κωδικοποιηθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευθούν με στατιστικά σχήματα, διαγράμματα και στατιστικούς δείκτες.

Read more ...

Πρόγραμμα Erasmus: Τι πρέπει να ξέρω και τι προσφέρει;

Πρόγραμμα Erasmus: Τί πρέπει να ξέρω και τί προσφέρει;

Erasmus

 

Ξεκινούν οι αιτήσεις για σπουδές ή πρακτική άσκηση Erasmus+ 2020-2021

  

ERASMUS είναι το ακρωνύμιο για το European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή του 15ου αιώνα, Έρασμο του Ρότερνταμ. 

Το Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές των πανεπιστημίων, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια από 3-12 μήνες σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.

Αν θέλετε ένα συνταξιδιώτη στο ταξίδι erasmus mundus που ετοιμάζεστε να κάνετε, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ ο οποίος λειτουργεί ως φοιτητικό φροντιστήριο είναι εδώ για να σας ακολουθήσει στο ταξίδι αυτό της διερεύνησης. Μπορούμε να αναλάβουμε την μερική ή και την πλήρη υποστήριξη της έρευνας που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι εδώ για εσάς να σας καθοδηγήσουν και να σας υποστηρίξουν στο έργο που έχετε αναλάβει.

Το ERASMUS+ αποτελεί νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status