Πως θα γίνετε εκπαιδευτές ενηλίκων

Νέος κύκλος σεμιναρίων πιστοποίησης

Πως θα γίνετε εκπαιδευτές ενηλίκων

Στις 29 Ιανουαρίου ξεκινά από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Η διάρκειά του είναι 200 ώρες, το κόστος του ξεκινά από 190 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΤΕΙ στον τομέα της Δια Βίου μάθησης.

Read more ...

Πως θα αποκτήσετε πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Χρησιμοποιείται και για το διορισμό σας στο δημόσιο

Πως θα αποκτήσετε πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Με βασικό σκοπό την προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός των συνόρων τη χώρας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς του εξωτερικού καθώς επίσης και την υποστήριξη όσων διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, δημιουργήθηκε το 1994 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Read more ...

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Νομική

Ποια Πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Νομική

Με τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας να αυξάνεται διαρκώς, τα πλεονεκτήματα των υποψηφίων εξακολουθούν να είναι οι τίτλοι σπουδών. Πλέον, η κατοχή ενός μεταπτυχκιακού τίτλου σπουδών ζητείται από πολλούς εργοδότες οι οποίες αναζητούν να προσλάβουν άτομα με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς.

Read more ...

Η λογοθεραπεία στην Ελλάδα

Σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση

Η λογοθεραπεία στην Ελλάδα

Η λογοθεραπεία κατατάσσεται στα ανερχόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα που δε δείχνει να έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενό της  άπτεται πολλών επιμέρους τομέων όπως είναι η ιατρική, η παιδαγωγική, η ψυχολογία κ.ά. ενισχύει την ανοδική της πορεία και τις θετικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.   

Read more ...