Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Από τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας

didactorika_phd

Τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας παρέχουν δωρεάν από ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και Προηγμένων Πειραματικών και Υπολογιστικών Βιοεπιστημών, αντίστοιχα. Πρόκειται για προγράμματα πλήρης παρακολούθησης που θα διαρκέσουν 4 εξάμηνα.

Read more ...

Πρακτική άσκηση επ΄αμοιβή σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρακτική άσκηση επ΄αμοιβή σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν απόφοιτοι σχολών διαφόρων ειδικοτήτων. Όλες οι θέσεις είναι αμοιβόμενες ενώ ανοίγουν στους ενδιαφερόμενους τις πόρτες για μια καριέρα με ευρωπαϊκές προοπτικές.

Read more ...

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων για τη Δημόσια Διοίκηση του ΕΑΠ

image

Μέχρι την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 παρατείνεται -λόγω των εορτών του Πάσχα- η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση», που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συνολικά είναι διαθέσιμες 1000 θέσεις, οι οποίες διαμοιράζονται στα δύο εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Read more ...

Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς της βιολογίας και της βιοχημείας

image 

Πέντε προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, στους τομείς της βιολογίας και της βιοχημείας, θα υλοποιηθούν από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019. H παρακολούθησή τους είναι πλήρης και η επιλογή των φοιτητών θα γίνει μέσα από συγκεκριμένες- διαφορετικές για κάθε πρόγραμμα-  διαδικασίες.

Read more ...

Αναζήτηση