Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη

Σε τι διαφέρουν

Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη

Ένα ακαδημαϊκό έργο, έχει συγκεκριμένη δομή και αποτελείται από ορισμένα τμήματα. Ωστόσο, γύρω από αυτά, δημιουργείται ορισμένες φορές κάποια σύγχυση. Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη είναι τρία ξεχωριστά μέρη ενός έργου στα οποία αναφέρονται διαφορετικές πληροφορίες. Η προσοχή που οφείλει να δείξει ο συγγραφέας σε αυτά είναι πολύ σημαντική καθώς, ως μέρη της αρχής ενός έργου, προδιαθέτουν τον αναγνώστη για αυτό που θα επακολουθήσει.

Read more ...

Οι συντομογραφίες των τίτλων σπουδών

Ποιες είναι και τι σημαίνουν

Οι συντομογραφίες των τίτλων σπουδών

Κάθε τίτλος σπουδών, αναγνωρίζεται διεθνώς μέσω συγκεκριμένης συντομογραφίας. Σε γενικό επίπεδο κάθε μεταπτυχιακός τίτλος περιγράφεται ως MSc και κάθε διδακτορικός ως Phd. Διεθνώς ο διαχωρισμός που έχει καθιερωθεί στηρίζεται στο αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει του οποίου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης σε Certificate και Diploma, σε Master και διδακτορικό.

Read more ...

Αφιέρωμα στο ΕΑΠ- Μέρος 1ο

 Οι σπουδές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Ένα από τα τέσσερα πεδία σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι οι σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πρόκειται για ένα τομέα που παρέχει τρία προπτυχιακά, εννέα μεταπτυχιακά και δύο κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα με κεντρικό αντικείμενο τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Ορισμένα μάλιστα αυτά, παρέχονται μόνο το ΕΑΠ και αποτελούν καινοτομία στις σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Read more ...

Πως θα γίνετε εκπαιδευτές ενηλίκων

Νέος κύκλος σεμιναρίων πιστοποίησης

Πως θα γίνετε εκπαιδευτές ενηλίκων

Στις 29 Ιανουαρίου ξεκινά από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Η διάρκειά του είναι 200 ώρες, το κόστος του ξεκινά από 190 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΤΕΙ στον τομέα της Δια Βίου μάθησης.

Read more ...