Σπουδές στην Κύπρο

Δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια

Η Κύπρος διεκδικεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό μερίδιο φοιτητών που επιλέγουν τα πανεπιστημιακά της ιδρύματα, είτε για σπουδές με φυσική παρουσία, είτε για εξ αποστάσεως. Με τρία δημόσια πανεπιστήμια και πέντε ιδιωτικά, η Κύπρος προσφέρει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, (Bachelor), μεταπτυχιακού (Master) και διδακτορικού (PhD).

Read more ...

Διόρθωση και επίβλεψη φοιτητικών εργασιών

 Σε κάθε στάδιο συγγραφής

Πολλές φορές η διόρθωση ενός ακαδημαϊκού έργου είναι ως διαδικασία δυσκολότερη από την εκπόνηση ενός από την αρχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από τους βασικότερους είναι ότι για να διορθώσει κάποιος μια εργασία που έχει γράψει κάποιος άλλος, πρέπει να καταφέρει να συλλάβει το δικό του τρόπο σκέψης και αυτό φυσικά είναι πολύ δύσκολο. Άλλωστε, ο μοναδικός τρόπος σκέψης είναι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο εργασίες με ίδιο θέμα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους.

Read more ...

Μεταπτυχιακά στη Νομική

Πόσο στοιχίζουν, ποια πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις

Μεταπτυχιακά στη Νομική

Στις μέρες μας, η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τείνει να θεωρηθεί από πολλές εταιρίες στην αγορά εργασίας ως ένα ακόμα τυπικό προσόν για όσους διεκδικούν μια θέση να εργαστούν. Ειδικά στον κλάδο της νομικής, η εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα, δίνει στον εκάστοτε υποψήφιο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Πολλές εταιρίες παροχής νομικών υπηρεσιών, επιλέγουν να στελεχώσουν τμήματα πολλών ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουν με την απαιτούμενη ειδίκευση τα δίκαια.

Read more ...

Διδακτορικό ή Master;

Σε τι διαφέρουν οι δύο τίτλοι σπουδών

Διδακτορικό ή Master;

Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας η κατοχή ενός ακόμα πτυχίου πλην του βασικού τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρείται πλέον μονόδρομος. Πολλοί κάτοιχοι πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ βρίσκονται στο σταυροδρόμι για την επιλογή παρακολούθησης μάστερ ή διδακτορικού που θα τους δίνει περισσότερες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Read more ...

Αναζήτηση