Η ρουτίνα του πετυχημένου φοιτητή

Η ρουτίνα του πετυχημένου φοιτητή

Successful Student

Ένας πετυχημένος φοιτητής νοιάζεται για την υγεία του, το διάβασμα, την κοινωνικότητα, και γενικά βρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα. Ο μύθος του «having it all» δεν ισχύει, ωστόσο με ένα καλό πρόγραμμα μπορείς να έχεις τη μέγιστη παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Πάμε να δούμε μερικά tips που θα σου χρησιμεύσουν για να έχεις μια καλή φοιτητική ζωή και να έχεις όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμα και παραγωγικά φοιτητικά χρόνια!

Read more ...

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο φιλοσοφίας;

Εύστοχα ο Bertrand Russell διατυπώνει πως φιλοσοφία είναι μια δεξαμενή γνώσεων που ακόμα είναι ανέτοιμες προς εξειδικευμένη επιστημονική διαπραγμάτευση. Παρά τη φαινομενική ευρύτητα της έννοιας της Φιλοσοφίας, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη μητέρα των επιστημών. Από εκείνη ξεπήδησαν κι ακόμη ξεπηδούν ειδικές επιστήμες.

Read more ...

Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική έρευνα

Ποσοτική Έρευνα

Η εμπειρική έρευνα είναι μια μορφή πρωτογενούς έρευνας και προσέγγισης της γνώσης μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης ενός φαινομένου. Oι παρατηρήσεις ή αλλιώς µετρήσεις αναλύονται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά.

Σκοπός της ποσοτικής ανάλυσης είναι να ανακαλύψει τις αιτίες της αλλαγής των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικής μέτρησης και αριθμητικής ανάλυσης. Αποβλέπει στην επαλήθευση μιας υπόθεσης μέσω αριθμητικών στοιχείων και χρησιμοποιείται στον επιστημονικό και ιδιωτικό χώρο. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. Τα δεδομένα των ποσοτικών ερευνών παρουσιάζονται ποσοτικά, δηλαδή με αριθμούς, οι οποίοι μπορούν να κωδικοποιηθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευθούν με στατιστικά σχήματα, διαγράμματα και στατιστικούς δείκτες.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

DMCA.com Protection Status