Βιβλιογραφία και Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος α)

Βιβλιογραφία και Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος α)
Κατά τη περάτωση ενός δοκιμίου, θα πρέπει να τεκμηριώνετε τα επιχείρηματά σας παραθέτοντας τα στοιχεία από τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές περιλαμβάνονται ΠΑΝΤΑ σε μια ακαδημαϊκή εργασία για να δείξουν

  • Το βαθμό διερεύνησης του θέματος

  • Την πρωτοτυπία και μοναδικότητα των σκέψεων σας

Με την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε τη συνεισφορά των πηγών που έχετε χρησιμοποιήσει για τη αποπεράτωση της εργασίας σας και ταυτόχρονα αποφεύγετε τη λογοκλοπή.

Read more ...

Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών Άρθρων

Οι δώδεκα καλύτερες μηχανές αναζήτησης επιστημονικών άρθρων

Η διεκπεραίωση μιας ακαδημαϊκής εργασίας οφείλει να είναι επαρκώς εμπεριστατωμένη, βασιζόμενη σε επιστημονικά άρθρα. Για τη συγγραφή οποιουδήποτε έργου, θα χρειαστεί να αναζητήσετε πληροφορίες και να ανακτήσετε δεδομένα, από πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες και έρευνες.

Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών Άρθρων

Το διαρκώς εξελισσόμενο διαδίκτυο, είναι το κατάλληλο εργαλείο για να βρείτε τις κατάλληλες πηγές που θα σας βοηθήσουν στη σύνθεση του δικού σας έργου. Προσοχή ωστόσο στη λογοκλοπή!

Read more ...

Πόσες θεματικές μπορείτε να παρακολουθήσετε ανά ακαδημαϊκό έτος στο Ε.Α.Π.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πολλοί φοιτητές του ΕΑΠ εργάζονται παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι συχνά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της διεκπεραίωσης της διπλωματικής τους εργασίας. Με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας στο ΕΑΠ, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις μπορεί να καθοδηγήσει στη διαδικασία της αποπεράτωσης, να σας εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά και να σας προσφέρουμε μερική ή πλήρη υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας σας (εύρεση βιβλιογραφίας, επιμέλεια κειμένου). Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Ανάβασις μπορούν να σας καθοδηγήσουν με τη πολυετή τους εμπειρία στο χώρο στην εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα σας, στη συγγραφή τμήματος ή τμημάτων της εργασίας σας, αλλά και στη διόρθωση ή την επιμέλεια του τελικού κειμένου που θα παραδοθεί στον καθηγητή σας.

Συχνά οι σπουδαστές του Ε.Α.Π. δεν είναι σίγουροι για τον αριθμό των Θεματικών Ενοτήτων που μπορούν να παρακολουθήσουν ανά ακαδημαϊκό έτος. Το Πανεπιστήμιο, έχει ορίσει ανώτατο όριο, που είναι μέχρι 3 Θεματικές για τα προπτυχιακά προγράμματα και 2 ή 3 για τα μεταπτυχιακά καθε ακαδημαικο ετος. 

Το ΕΑΠ υιοθετεί τις Εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες προωθεί το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό και εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βασικό κριτήριο τον βασικό τίτλο σπουδών των υποψηφίων, με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε προγράμματος. Η προθεσμία υποβολης των αιτήσεων είτε με ετήσιες είτε με εξαμηνίες είτε και μεμονωμένες θεματικές ενότητες ξεκινάει με το τέλος των γραπτών εξετάσεων (κατά προσέγγιση Ιούνιος-Ιούλιος). 

Πριν δηλώσετε τις Θεματικές Ενότητες που θα παρακολουθήσετε θα πρέπει να εκτιμήσετε τον διαθέσιμο προσωπικό χρόνο που θα αφιερώσετε στη μελέτη σας.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status