Οι γραπτές εργασίες

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π)

Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές του ΕΑΠ, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καλούνται να διεκπεραιώσουν γραπτές εργασίες (συνήθως 4 ή 5 για κάθε θεματική ενότητα που παρακολουθούν) προκειμένου να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο τη διδαχθείσα ύλη και να διαπιστώσουν σε ποια σημεία έχουν κενά.

Read more ...

Τι είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Σε ποιους απευθύνονται

Διαρκώς ακούμε όλο και περισσότερο τους όρους «διαρκής εκπαίδευση», εκπαίδευση δια βίου, εκπαίδευση ενηλίκων και άλλους σχετικούς με αυτούς. Στο τομέα αυτό, ένας από τους κυρίαρχους φορείς είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (συντ. ΚΔΒΜ) τα οποία από το 2010 λειτουργούν σε επίπεδο δήμων. Τα κέντρα αυτά αναλαμβάνουν την υλοποίηση έγκυρων και εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται τόσο με το τοπικό όσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Read more ...

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Ένας θησαυρός γνώσης

Κατά τη διάρκεια συγγραφής μιας οποιασδήποτε εργασίας, μία από τις έγκυρες πηγές πληροφοριών στις οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε για να λάβουμε πληροφορίες είναι το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Πρόκειται για μια υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες οι διδακτορικές διατριβές που έχουν περατωθεί κατά βάση από το 1985 και έπειτα τόσο στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες εφόσον έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Read more ...

Πώς θα διορθώσω την εργασία μου

5 και 1 συμβουλές

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια τέλεσης κάποιας εργασίας του είναι οι διορθώσεις που πολλές φορές απαιτούνται και οι οποίες είτε δεν έχουν τέλος, είτε τον δυσκολεύουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εμποδίζουν ακόμα και την ολοκλήρωση των σπουδών του. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του, συνέταξε για εσάς έναν πολύτιμο οδηγό με συμβουλές τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε για να οδηγηθείτε με ασφάλεια στην επιτυχημένη διεκπεραίωση του έργου σας.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status