Η γλώσσα R

Ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης

Μεταξύ των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν πολλοί φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι εκείνες που χρησιμοποιούν το πακέτο R. Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει πράξεις υπολογιστικής στατιστικής και να δημιουργήσει γραφήματα.

Αξίζει να παρατηρηθεί πάντως ότι αρκετοί φοιτητές με κεντρικό γνωστικό αντικείμενο τελείως διαφορετικό από αυτό της ανάλυσης και της στατιστικής, καλούνται να εκπονήσουν εργασίες χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο, προκειμένου να εξάγουν αποτελέσματα που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν το θεωρητικό μέρος του ακαδημαϊκού τους συγγράματος. Αυτό δημιουργεί στους ίδιους μια σημαντική δυσκολία αφού δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία εκπόνησης του έργου τους. Τη δυσκολία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει μαζί σας ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Οι εξειδικευμένοι στη γλώσσα R συνεργάτες μας, υποστηρίζουν με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες σας μέσω του συγκεκριμένου στατιστικού πακέτου. Ζητώντας μια δωρεάν κοστολόγηση του έργου σας μέσα από την κεντρική σελίδα του ΑΝΑΒΑΣΙΣ θα βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του δοκιμίου σας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ολοκλήρωση του στατιστικού μέρους που επιθυμείτε και εξάγουμε τα συμπεράσματα που αναμένετε για τη σύνδεση θεωρητικού και πρακτικού τμήματος.

Read more ...

Πρακτική άσκηση

Τα οφέλη για τους σπουδαστές

Η πρώτη επαφή ενός φοιτητή ή αποφοίτου σχολής με τον εργασιακό στίβο, ονομάζεται πρακτική άσκηση και αποτελεί μια χρονική περίοδο κατά την οποία το στάδιο της εκπαίδευσης συνεχίζεται σε πραγματικό περιβάλλον. Η απασχόληση γίνεται σε φορείς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του ενδιαφερόμενου. Είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστούν στην πράξη οι επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών.

Read more ...

Τι είναι το ΠΕΣΥΠ

Σε ποιους απευθύνεται

Πρόκειται για το πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ που απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να πάρουν γνώσεις σχετικά με τα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αλλά και να μάθουν πως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Read more ...

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Οι σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΑΠ προσφέρουν 4 Θεματικές Ενότητες, τις ΔΜΥ50, ΔΜΥ51, ΔΜΥ60 και ΔΜΥ61 μέσω των οποίων οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις διοίκησης μονάδων υγείας αλλά και τις αντίστοιχες δεξιότητές τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα προάγει τόσο την επιστήμη όσο και την έρευνα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας με οφέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Για κάθε εργασία σας στο ΕΑΠ μπορείτε να βασιστείτε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Μέσω του μεγαλύτερου και πλήρως καταρτισμένου δικτύου συνεργατών, αναλαμβάνουμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές- τριες σε κάθε τους βήμα και με όποιο τρόπο εκείνοι χρειάζονται, μερικώς ή πλήρως. Με μια απλή υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, μας δίνετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και σε συνεννόηση μαζί σας, προχωρούμε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σας.

Read more ...

Αναζήτηση