Οι σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ένα από τα πλέον δημοφιλή πεδία σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι οι Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Πρόκειται για ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις σχετικές με την εξέλιξη της Eυρώπης και του πολιτισμού της και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Read more ...

Οι σχολές προγραμματισμού

Σπουδές στην επιστήμη του μέλλοντος

Οι σχολές προγραμματισμού

Ένα από τα δημοφιλή αντικείμενα τόσο στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην έρευση εργασίας είναι ο προγραμματισμός. Η εξέλιξη αυτή, ήταν κάτι περισσότερο από βέβαιη αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισέλθει απόλυτα στην καθημερινότητά μας. Ακόμα όμως και εάν δεν υπάρχει σε κάθε σπίτι ένας υπολογιστής, υπάρχει σίγουρα ένα έξυπνο τηλέφωνο, επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι συσκευές αυτές και πολλές άλλες, στηρίζουν τη λειτουργία τους στον προγραμματισμό.

Read more ...

Σπουδές στην ηλεκτρολογία

Επαγγελματίες με ανώτατη εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι είναι σε μεγάλο ποσοστό πλέον απόφοιτοι κάποιου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με πλήρη κατάρτιση σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο. Οι ηλεκτρολόγοι των παλαιών ετών, που κατά βάση εργάζονταν χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες σπουδές, έχουν δώσει τη θέση τους σε πτυχιούχους αντιστοίχων σχολών που αμέσως μετά τη λήψη των πτυχίων τους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Ήδη, η ηλεκτρολογία διδάσκεται ως μάθημα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Γ Λυκείου, στο πλαίσιο της τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Read more ...

Τι είναι το SPSS

Πότε χρησιμοποιείται το SPSS σε φοιτητικές εργασίες

Στα πλαίσια μιας φοιτητικης εργασίας ή ενός project που περιέχει έρευνα και χρήζει στατιστικής επεξεργασίας, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που θα κληθείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το SPSS. Συγκεκριμένα, θα σας ζητηθεί να κάνετε στατιστική ανάλυση spss των δεδομένων που έχετε συλλέξει, ώστε να εξάγετε συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη απόδοση στοιχείων.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status