Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας

Και πώς θα συμβάλλει στο ακαδημαϊκό σας έργο

Κάθε τύπος εργασίας που θα κληθείτε να συγγράψετε στα πλαίσια των σπουδών σας, μπορεί να μην είναι αμιγώς θεωρητικός αλλά να περιέχει και έρευνα. Μέσω αυτής, θα αφήσετε τη δική σας σφραγίδα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και θα συνεισφέρετε σε μελλοντικές έρευνες, που μπορούν να αντλήσουν στοιχεία και από τη δική σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι να καταρτίσετε τη μεθοδολογία της έρευνας η οποία περιλαμβάνει τις παραμέτρους που θα λάβετε υπόψιν και θα εξετάσετε ώστε να κατανοήσετε το σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας.

Read more ...

Οι σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ένα από τα πλέον δημοφιλή πεδία σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι οι Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Πρόκειται για ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις σχετικές με την εξέλιξη της Eυρώπης και του πολιτισμού της και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Read more ...

Οι σχολές προγραμματισμού

Σπουδές στην επιστήμη του μέλλοντος

Οι σχολές προγραμματισμού

Ένα από τα δημοφιλή αντικείμενα τόσο στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην έρευση εργασίας είναι ο προγραμματισμός. Η εξέλιξη αυτή, ήταν κάτι περισσότερο από βέβαιη αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισέλθει απόλυτα στην καθημερινότητά μας. Ακόμα όμως και εάν δεν υπάρχει σε κάθε σπίτι ένας υπολογιστής, υπάρχει σίγουρα ένα έξυπνο τηλέφωνο, επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι συσκευές αυτές και πολλές άλλες, στηρίζουν τη λειτουργία τους στον προγραμματισμό.

Read more ...

Σπουδές στην ηλεκτρολογία

Επαγγελματίες με ανώτατη εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι είναι σε μεγάλο ποσοστό πλέον απόφοιτοι κάποιου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με πλήρη κατάρτιση σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο. Οι ηλεκτρολόγοι των παλαιών ετών, που κατά βάση εργάζονταν χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες σπουδές, έχουν δώσει τη θέση τους σε πτυχιούχους αντιστοίχων σχολών που αμέσως μετά τη λήψη των πτυχίων τους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Ήδη, η ηλεκτρολογία διδάσκεται ως μάθημα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Γ Λυκείου, στο πλαίσιο της τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status