10 σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο Πειραιά που σας ενδιαφέρουν!

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που συνδέουν θεωρία και πράξη, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Τι είναι η λογοκλοπή

Τι είναι η λογοκλοπή

Πηγή: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο διεθνής όρος που έχει επικρατήσει για τη λογοκλοπή είναι πλαγιαρισμός- plagiarismκαι προέρχεται από τη Λατινική λέξη plagiarius, δηλαδή απαγωγέας.

Το φαινόμενο της λογοκλοπής αναφέρεται στη χρήση της πνευματικής εργασίας δηλαδή ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και γενικότερα συγγραφικού έργου,  χωρίς να αναφέρεται η αντίστοιχη πηγή.

Read more ...