Γραφεία διασύνδεσης

Ένας πολύτιμος σύμμαχος φοιτητών και αποφοίτων

Γραφεία διασύνδεσης

Τα γραφεία διασύνδεσης, ένας θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στο εξωτερικό, αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους αφορούν κυρίως φοιτητές αλλά και αποφοίτους ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Τα Γραφεία Διασύνδεσης, έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων των διαφόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων της έρευνας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας για αμοιβαία ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία προοπτικής και νέων θέσεων εργασίας για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διασύνδεσή τους με τον επιχειρηματικό κόσμο και η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων προς όφελος της οικονομίας της χώρας.

Εκτός από τα γραφεία διασύνδεσης, ένας πολύτιμος σύμμαχος των φοιτητών αλλά και των πτυχιούχων, είναι και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ καθώς παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες που θα συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Read more ...

Προγράμματα ελέγχου λογοκλοπής

Ποιο να εμπιστευτείτε

Προγράμματα ελέγχου λογοκλοπής

Σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μέρος των πηγών ενός θεωρητικού δοκιμίου αναζητάται στο διαδίκτυο, ένας μεγάλος κίνδυνος που εγκυμονεί είναι το φαινόμενο της λογοκλοπής. Πρόκειται για ένα αδίκημα που αναφέρεται σε πνευματικά έργα, όταν παρατίθενται τμήματα από πηγές, είτε αυτούσια είτε δίχως την αντίστοιχη παραπομπή.

Read more ...

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος

Ένα πολύτιμο εργαλείο

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών διαδικτύου φέρνει καθημερινά ριζικές αλλαγές σε πλήθος πεδίων, ένα από τα οποία είναι και η παιδεία. Στα πλαίσια αυτά, λειτουργεί ήδη από το 2010, η ηλεκτρονική πύλη Εύδοξος. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή υπηρεσία που προσφέρει πλήρη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς επίσης και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Read more ...

Cloud computing

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει

Cloud computing
Στην εποχή που διανύουμε, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, εισέρχονται στη ζωή καθημερινά νέες ορολογίες, που ακόμα και εάν δεν είμαστε ειδήμονες των υπολογιστών, πρέπει να γνωρίζουμε. Ένας από αυτούς τους όρους, που μάλιστα ακούμε αρκετά συχνά είναι το cloud computing.

Read more ...

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status