Σε ποιους απευθύνεται

Πρόκειται για το πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ που απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να πάρουν γνώσεις σχετικά με τα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αλλά και να μάθουν πως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Πιο συγκεκριμένα η ΑΣΠΑΙΤΕ με απόφαση του Συμβουλίου της διοργανώνει και εκτελεί συμπληρωματικά αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης εκπαιδευτικών ή και μη.

Γι'αυτό το κομμάτι των σπουδών σας, εμπιστευτείτε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη της πτυχιακής σας εργασίας, όποιο κι αν είναι το θέμα της, με σύγχρονη και πλήρη βιβλιογραφία που θα συνθέσει με επάρκεια το έργο σας. Διαθέτουμε πλήρως καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του διπλωματικού σας δοκιμίου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας

Σύμφωνα με τον κανονισμό, στο Π.Ε.ΣΥ.Π. μπορούν να εγγραφούν όσοι επιλέγονται βάσει όσων ορίζονται από την εκάστοτε προκήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ενώ η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Επίσης υποχρεωτική είναι η φοίτηση στο Π.Ε.ΣΥ.Π. και πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής η φοίτηση σε ένα μάθημα χαρακτηρίζεται αν ο φοιτητής παρακολούθησε τουλάχιστον τα 2/3 των ωρών που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής και σε αυτήν την περίπτωση ο σπουδαστής δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει νέα εγγραφή στο ΠΕΣΥΠ για την εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Β΄ εξάμηνου ακόμα και αν δεν είναι επαρκής και επιτυχής η φοίτηση των μαθημάτων του Α΄εξαμήνου. Δεν μπορούν όμως να παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία πριν την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του προγράμματος. Ακόμα οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα εντός 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το πρόγραμμα.

Τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί κατοχυρώνονται και αναγνωρίζονται, μετά από εξέταση της αντιστοιχίας τους με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών από την επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος, σε πιθανή νέα εισαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Π.Ε.ΣΥ.Π. Οι φοιτητές του προγράμματος για να λάβουν το Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, να έχουν συμπληρώσει κατ΄ελάχιστο 300 ώρες πρακτικής ασκησης σε εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία.

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status