Ποιες σχολές λειτουργούν στην Ελλάδα

Τι είναι οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

Σπούδασε ναυτιλιακά για να βρεις δουλειά πριν... ορκιστείς!

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) είναι δημόσιες σχολές που διοικητικά ανήκουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αποτελούν τους βασικούς φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα και διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και  Μηχανικών. 

Συνολικά οι Α.Ε.Ν είναι έντεκα και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ειδικότερα:

 1. Ασπρόπυργος - ΑΕΝ Ασπροπύργου - Πλοιάρχων/Μηχανικών
 2. Νέα Μηχανιώνα - ΑΕΝ Μακεδονίας - Πλοιάρχων/Μηχανικών
 3. Χανιά - ΑΕΝ Κρήτης - Πλοιάρχων/Μηχανικών
 4. Αργοστόλι - ΑΕΝ Ιονίων Νήσων - Πλοιάρχων
 5. Κάλυμνος - ΑΕΝ Καλύμνου - Πλοιάρχων 
 6. Κύμη - ΑΕΝ Κύμης - Πλοιάρχων
 7. Οινούσσες - ΑΕΝ Οινουσσών - Πλοιάρχων
 8. Πρέβεζα - ΑΕΝ Ηπείρου - Πλοιάρχων
 9. Σύρος - ΑΕΝ Σύρου - Πλοιάρχων
 10. Ύδρα -ΑΕΝ Ύδρας - Πλοιάρχων
 11. Χίος - ΑΕΝ Χίου - Μηχανικών

Οι προϋποθέσεις για να εισαχθεί κάποιος σε μία σχολή Α.Ε.Ν. είναι συγκεκριμένες:

 • Να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Ναυτικού Λυκείου ή Β' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ.
 • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση και να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν τόσο θεωρητικού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών όσο και πρακτικό. Το θεωρητικό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα ολοκληρωθεί με την πτυχιακή εργασία που κατατίθεται στο τέλος των σπουδών. Τα τμήματα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην θαλάσσια οικολογία, την ωκεανογραφία, τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα, τη ναυτική τεχνολογία.

Οι πτυχιακές εργασίες ΑΕΝ είναι μια ειδική κατηγορία δοκιμίων και απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και πλήρη κατάρτιση για να τελοιοποήθουν. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει και πρακτική εξάσκηση, αφετέρου διότι τα μαθήματα που παρακολουθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από τα μαθηματικά και τη φυσική μέχρι τη μετεωρολογία και τη ναυπηγία. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μαζί, θα οικοδομήσουμε το τελικό δοκίμιο των σπουδών σας, αντιμετωπίζοντας τα σημεία που σας δυσκολεύουν με κύριο σκοπό να τα κατανοήσετε και να είστε εν συνεχεία σε θέση να παρουσιάσετε την πτυχιακή σας εργασία στην επιτροπή της σχολής σας.  

Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Ναυτιλιακών;

Ένας από τους λίγους κλάδους που χαρακτηρίζονται από σταθερή αύξηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση είναι ο Ναυτιλιακός και όλα τα συναφή επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα. Τα επαγγέλματα και οι τομείς που μπορεί να απασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κάποια είναι σε ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις και άλλα. Οι απόφοιτοι με πτυχίο Ναυτιλιακών μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς και στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης και σε θέσεις σχετικές με τη διοίκηση και διαχείριση παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών.
­-Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων
­-Πράκτορας πλοίων
­-Ναυτιλιακός δικηγόρος ­ - νομικός σύμβουλος
­-Ναυλομεσίτης
­-Υπεύθυνος λογιστηρίου
­-Eκμισθωτής μεταφορικών μέσων για υδάτινες μεταφορές
­-Τροφοδότης πλοίων
­-Υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας
­-Νηογνώμονας

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status