Τι είναι η λογοκλοπή

Πηγή: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο διεθνής όρος που έχει επικρατήσει για τη λογοκλοπή είναι πλαγιαρισμός - plagiarism και προέρχεται από τη Λατινική λέξη plagiarius, δηλαδή απαγωγέας.

Το φαινόμενο της λογοκλοπής αναφέρεται στη χρήση της πνευματικής εργασίας δηλαδή ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και γενικότερα συγγραφικού έργου,  χωρίς να αναφέρεται η αντίστοιχη πηγή.

Για μην έχετε ποτέ κείμενα με λογοκλοπή επιλέξτε http://plagiarism-checker.gr το οποίο θα σας δώσει λεπτομερές report του ποσοστού λογοκλοπής του κειμένου σας και ακριβώς ποια σημεία πρέπει να διορθωθούν.

 Έλεγχος Λογοκλοπής

Τι είναι η λογοκλοπή 

Οι τύποι λογοκλοπής είναι δύο:

Ο τύπος αυτός παρατηρείται όταν κάποιος αντιγράφει ολόκληρο το έργο ενός τρίτου προσώπου και το παρουσιάζει ως δικό του.

Είναι η περίπτωση κατά την οποία κάποιος αντιγράφει μέρος ενός κειμένου και το παραθέτει στη δική του εργασία.

Πώς θα αποφύγετε τη λογοκλοπή

Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί πως όταν μια ιδέα που καταγράφουμε είναι δική μας, δεν αποτελεί εξ'ορισμού λογοκλοπή. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση το κείμενό μας είναι απόλυτα αυθεντικό.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα ενός τρίτου προσώπου, οι τρόποι για να αποφύγουμε τη λογοκλοπή είναι δύο.

  1. Παραφράζουμε το τμήμα του έργου, αναφέρουμε την πηγή, δηλαδή τον συγγραφέα και αναφέρουμε την αντίστοιχη βιβλιογραφία στο τέλος του έργου.

  2. Γράφουμε τη φράση αυτούσια, χρησιμοποιώντας εισαγωγικά και αναφέρουμε την αντίστοιχη βιβλιογραφία στο τέλος του έργου.

Στην ξεχωριστή περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τμήμα ξενόγλωσσου έργου, δεν θα πρέπει να προβούμε σε πιστή μετάφραση αυτού καθώς διαπράττουμε και πάλι λογοκλοπή. Και εδώ, ισχύει ότι αναφέρθηκε παραπάνω.

Χρειαζονται τα δικα μας συμπερασματα παραπομπες;

Η απάντηση είναι όχι. Τα συμπεράσματα ενός έργου, είναι προσωπικές απόψεις που έχουν προκύψει από μελέτη θεωρίας και έρευνας. Πρόκειται για τις ιδέες μας που βασίζονται στη δική μας κριτική σκέψη και συνοδεύονται από την αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Tip: Μην ξεχνάτε ότι όλα τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν συστήματα ανίχνευσης λογοκλοπής και σε περίπτωση εντοπισμού της επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Ενδιαφέρεστε να κάνετε έλεγχο λογοκλοπής στα κείμενά σας

Αμφιβάλλετε για την εγκυρότητα όσων έχετε γράψει; 

Η εταιρία plagiarism-checker.gr προφέρει το μοναδικό εργαλείο έλεγχου λογοκλοπής στην Ελλάδα ώστε ο εκάστοτε σπουδαστής να μπορεί να ελέγξει έγκυρα την ύπαρξη λογοκλοπής στα κείμενα του. Επίσης όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν plagiarism check για duplicate content στην ιστοσελίδες τους χρησιμοποιώντας τον πολύ δυνατό plagiarism detector της σελίδας μας σε πολύ χαμηλό κόστος. Είμαστε η εναλλακτική του turnitin που μπορεί να βοηθήσει της ομάδες seo να διασφαλίσουν την μοναδικότητα των online content τους.  

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status