Και πώς θα συμβάλλει στο ακαδημαϊκό σας έργο

Κάθε τύπος εργασίας που θα κληθείτε να συγγράψετε στα πλαίσια των σπουδών σας, μπορεί να μην είναι αμιγώς θεωρητικός αλλά να περιέχει και έρευνα. Μέσω αυτής, θα αφήσετε τη δική σας σφραγίδα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και θα συνεισφέρετε σε μελλοντικές έρευνες, που μπορούν να αντλήσουν στοιχεία και από τη δική σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι να καταρτίσετε τη μεθοδολογία της έρευνας η οποία περιλαμβάνει τις παραμέτρους που θα λάβετε υπόψιν και θα εξετάσετε ώστε να κατανοήσετε το σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας.

Τα ερωτήματα σε μια έρευνα προκύπτουν από την ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τι συμβαίνει στο περιβάλλον του και να τα εξηγήσει με αποδείξεις. Συγκεκριμένα σκοπός είναι:

  • Να περιγράψει και να καταγράψει τα φαινόμενα,  προσδιορίζοντας τα διάφορα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν.

  • Να τα ερμηνεύσει, εντοπίζοντας και αναλύοντας τις αιτίες που τα προκαλούν.

  • Να τα προβλέψει, μέσω του προσδιορισμού της πιθανούς πορείας εξέλιξης τους σε συγκεκριμένες συνθήκες.

  • Να τα ελέγξει, τροποποιώντας την εξέλιξη τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση μετά από σκόπιμη παρέμβαση.

Ο σχεδιασμός της έρευνας

Αρχικά, θα πρέπει να σχεδιάσετε την έρευνά σας ορίζοντας σε πρώτη φάση το ζήτημα που θα διερευνηθεί. Εν συνεχεία, θα κάνετε επισκόπηση της βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιήσετε μέσω της οποίας και σε συνδυασμό με το υπό εξέταση θέμα, θα οδηγηθείτε στους περιορισμούς της δικής σας έρευνας, οι οποίοι είναι σε κάθε διαδικασία διαφορετικοί. Ακολούθως, θα διατυπώσετε τους σκοπούς και τους στόχους που έχετε θέσει καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που αναμένετε να εξάγετε από αυτήν. Θα πρέπει επίσης να προσδιορίσετε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείτε για να περάσετε το στάδιο της συλλογής των αποτελεσμάτων. Αυτό θα σας οδηγήσει και στο τελικό που είναι η καταγραφή τους και η ανάλυσή της μέσω της μεθοδολογίας που έχετε αναπτύξει.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μια από τις βασικές ερωτήσεις των φοιτητών αφορά τα διαθέσιμα είδη έρευνας. Αυτά διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι ο σκοπός, τα μέσα συλλογής, ο χώρος διεξαγωγής κ.α. Υπάρχουν έτσι διάφοροι τύποι έρευνας όπως μεταξύ άλλων: περιγραφική, εργαστηριακή, δειγματοληπτική, ποιοτική, ποσοτική, ψυχομετρική, ερμηνευτική και μελέτης περίπτωσης. Επίσης, η έρευνα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ανάλογα με το σκοπό που πραγματοποιείται σε: πείραμα, έρευνα δράσης, ερωτηματολόγια, μικτή, ιστορική, εθνογραφική κ.α. Μια άλλη προσέγγιση ξεχωρίζει τρία βασικά είδη έρευνας. Την περιγραφική, τη συσχετιστική και την πειραματική.

Για όλους αυτούς τους τύπους και για όσους ακόμα αντιμετωπίζετε δυσκολίες, η καλύτερη λύση είναι η βοήθεια από έναν εκπαιδευτικό όμιλο όπως είναι το ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Σας υποστηρίζουμε πλήρως, ώστε όχι μόνο να φτάσετε στα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και να κατανοήσετε το σύνολο της διαδικασίας ώστε να το παρουσιάσετε επαρκώς στον επιβλέποντα καθηγητή σας.

Καλό θα είναι να αποφύγετε αναζητήσεις για "μεθοδολογία έρευνας πτυχιακή" σε διάφορες μηχανές αναζητήσεων διότι έτσι θα οδηγηθείτε σε μη ασφαλείς επιλογές. Η πιο αξιόπιστη λύση παραμένει ένας εκπαιδευτικός όμιλος με εξειδικευμένους συνεργάτες που θα λύσει κάθε σας απορία και θα σας κατευθύνει σωστά στην ολοκλήρωση του έργου σας.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status